Elkészült a szennyvízcsatorna beruházás Kunágota, Nagykamarás és Almáskamarás községekben

A nemzeti színű szalagot a fejlesztés előkészítésében és megvalósításában résztvevők képviselői vágták el a projekt zárórendezvényén. A most elkészült második ütemben a korábbi szennyvíz-tisztítótelep rekonstrukciója és a már meglévő csatornahálózat bővítése valósult meg Európai Uniós támogatásból.

A második ütem építése két évvel ezelőtt vette kezdetét, és a jó ütemben haladó kivitelezésnek köszönhetően a gerincvezeték 2012-ben, az úthálózat helyreállítása 2013 tavaszán elkészült. Az 1,3 milliárd forintos beruházásban megépült közel 19 km szennyvízcsatorna gerincvezeték és 1007 db bekötés. Kunágotán 639, Nagykamaráson 268, Almáskamaráson 100 db házi bekötés került kiépítésre. 14 helyszínen rekonstrukciók valósultak meg. Továbbá megépült Nagykamaráson 2 db átemelő és 1,1 km nyomóvezeték.

Az alapprojekt 2013 szeptemberében átadásra került, a lakosság már használhatja a rendszert. A települések Önkormányzatai az ingatlanon belüli vezeték építésében segítséget nyújtottak és nyújtanak. A szennyvíztisztító telep kapacitásának megduplázása megtörtént, mely az új rákötések miatt vált szükségessé. Az új rákötésekhez az üzemeltető kedvezményes feltételeket biztosít.

Az előre tervezett 14 db rekonstrukciós ponton felül, további 31 ponton volt szükséges rekonstrukciót elvégezni a hálózaton. Ezeket a munkálatokat 2014-ben végezték el, további támogatásból, melynek összege több mint 70 millió forint.

A megépült beruházás haszonélvezője a lakosság lesz, hiszen a csatornázott településre sokkal nagyobb eséllyel érkezik befektető, aki munkahelyeket teremt, valamint a csatornának köszönhetően a szennyvíz nem fogja tovább szennyezni a talajt, így nagymértékben hozzájárul a környezet megóvásához. A beruházás az Európai Unió támogatásával, a KEOP program keretében valósul meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search