Sajókazai Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése!

A most befejeződő projekt során képzések, tréningek valósultak meg az óvoda vezetője és az óvónők részére, melyek célja az óvodai nevelés színvonalának emelése, magas szinten tartása. A pályázatban Sajókaza Község fenntartásában lévő napközi otthonos óvoda pedagógusai vettek részt. A beruházást teljes egészében az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjából nyert Európai Uniós támogatás fedezte, a projekt összköltsége 20 409 731 Ft.

A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, munkavállalási képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A színvonalas kisgyermekkori nevelés számos rövid és hosszú távú előnyt biztosít mind egyéni szinten, mind a társadalom szintjén. Kiegészíti a család által betöltött központi szerepet, és megteremti a nyelvelsajátítás, az egész életen át tartó eredményes tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségeket. A pályázat célja az volt, hogy az óvoda a támogatás segítségével optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjon biztosítani a kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához. Ezen célok elérése érdekében az óvoda óvónői tehetségfejlesztő, személyiségfejlesztő, ön- és társismereti, erőszak és konfliktuskezelés tréningeken vettek részt. Hatékony gyermek-megismerési technikákat, új szemléletet a család-óvoda kapcsolatában, érzelmi intelligencia fejlesztését sajátították el az óvodapedagógusi munkában. Az elmúlt másfél év során tehetséggondozás, környezettudatosságra nevelés, családpedagógiai szolgáltatás, jó gyakorlat átvétele, nevelési program átdolgozása is megvalósult jelen pályázat keretében.

Ugyancsak a projekt keretében került sor képesség és készségfejlesztő eszközök, berendezési tárgyak beszerzésére is, melyet a pedagógusok mindennapi munkájuk során eredményesen használhatnak.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search