Óvodafejlesztés a Sajóbábonyi Napközi Otthonos Óvodában!

A most befejeződő projekt során képzések, tréningek valósultak meg az óvodák vezetői és az óvónők részére, melyek célja az óvodai nevelés színvonalának emelése, magas szinten tartása. A pályázatban Sajóbábony Város Önkormányzatának fenntartásában lévő óvoda pedagógusai vettek részt. A beruházást teljes egészében az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjából nyert Európai Uniós támogatás fedezte, a projekt összköltsége 16 335 015Ft.

 A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, munkavállalási képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A színvonalas kisgyermekkori nevelés számos rövid és hosszú távú előnyt biztosít mind egyéni szinten, mind a társadalom szintjén. Kiegészíti a család által betöltött központi szerepet, és megteremti a nyelvelsajátítás, az egész életen át tartó eredményes tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségeket. A pályázat célja az volt, hogy az óvodák a támogatás segítségével optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjanak biztosítani a kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához. Ezen célok elérése érdekében az óvoda vezetője és óvónői tehetségfejlesztő, személyiségfejlesztő, ön- és társismereti, erőszak és konfliktuskezelés tréningeken vettek részt. Hatékony gyermek-megismerési technikákat, új szemléletet a család-óvoda kapcsolatában, érzelmi intelligencia fejlesztését sajátították el az óvodapedagógusi munkában. Az elmúlt másfél év során tehetséggondozás, környezettudatosságra nevelés, családpedagógiai szolgáltatás, jó gyakorlat átvétele, nevelési program átdolgozása is megvalósult jelen pályázat keretében.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search