A Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium felkészülése a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére!

A most záruló projekt keretében az Iskola felkészült az új típusú kerettantervi duális szakképzés bevezetésére. A program során módosításra kerültek az Iskola alapdokumentumai (Pedagógiai Program, Helyi Tanterv, Szakmai Program), melyet az egyes tantárgyak tanmeneteinek kidolgozása követett. A projekt költségeit teljes egészében az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Programjából nyert Európai Uniós támogatás fedezi, összköltsége: 20 201 350 Ft.

 Magyarország versenyképességének javítását, tíz év alatt egymillió új munkahely teremtését hét kitörési pont, köztük a foglalkoztatási program mentén foglalja össze a 2011 januárjában elindult Új Széchenyi Terv. A foglalkoztatási program kijelöli a szakképzés rendszerének fejlesztése prioritás céljait, nevezetesen, hogy a szakképzés járuljon hozzá a foglalkoztatási szint emeléséhez és a gazdasági növekedéshez, valamint olyan szakképzési struktúra jöjjön létre, amellyel biztosítható a munkaerő-piaci kereslet és kínálat egyensúlya, továbbá a szakképzésbe fektetett egyéni és társadalmi források hasznosulása. A szakképzési rendszer átalakításáról szóló koncepció rögzíti az átalakítás fő céljait és elemeit. A változtatások célja, hogy a képzési szerkezet a szakirányok és a létszámok vonatkozásában is igazodjon a gazdaság igényeihez, versenyképesebb tudást tudjon nyújtani a fiataloknak, az intézményrendszer hatékonyabban, átláthatóbban működjön. A szakképzés reformintézkedései közül a hároméves szakiskolai képzés, illetve ezzel összefüggésben az átjárható, egymásra épülő és egymást kiegészítő, duális jellegű rendszer kialakítása a munkaerőpiac igényei tekintetében a hatékonyságot, a foglalkoztathatóságot szolgálja.

A projekt fő célja elsődlegesen az volt, hogy az iskola felkészüljön az új típusú kerettantervi duális szakképzés bevezetésére. Ezzel párhuzamosan módosításra kerültek az iskola alapdokumentumai (Pedagógiai Program, Helyi Tanterv, Szakmai Program), melyet az egyes tantárgyak tanmeneteinek kidolgozása követett. A most záruló programsorozat részeként öt munkacsoport, csoportonként 3 fővel lett kialakítva egy-egy szakmacsoporton belül, az egyes szakmacsoportokban mind a közismereti mind pedig a szakmai tantárgyak megtalálhatóak. Az érintett szakmacsoportok: vendéglátás, idegenforgalom (cukrász), élelmiszeripar (pék), gépészet (ipari gépész), kereskedelem – marketing (eladó), faipar (faipari technikus). A munkacsoportok által elvégzett előkészítő munkán kívül, az előadók részére akkreditált szakmai továbbképzések, bemutató órák valósultak meg, a bevezetésre kerülő szakképesítéshez kapcsolódó, a tananyag elsajátítását támogató szemléltető eszközök, taneszközök is be lettek szerezve.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search