Közösségi szolgálat bővítése az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő intézményekben!

A most záruló projekt során szociális, oktatási kulturális, közösségi és környezetvédelmi feladatokat láttak el az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő intézmények diákjai és tanárai. A beruházást teljes egészében az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjából nyert Európai Uniós támogatás fedezte, a projekt összköltsége 29 914 000 Ft.

A most záruló pályázat célja volt, hogy a felnövekvő nemzedékek körében szemléletváltás következzék be a szűkebb és tágabb környezetükhöz, a rászorulókhoz, és a közjóhoz fűződő viszonyuk tekintetében. Ezzel a fiatalok lehetőséget kaptak az aktív állampolgári létre való felkészülésre. Saját élményű tanuláson keresztül lehetőség volt fejleszteni szociális érzékenységüket, és számos olyan kompetenciájukat (együttműködés, problémamegoldás, projektmenedzsment, felelős döntéshozatal, vezetői készségek, stb.), amelyek megszerzése elengedhetetlen a tudatos, felelősségteljes állampolgári léthez. A most megvalósult program hosszú távú célja az oktatásirányítás számára, hogy a társadalmi szolidaritást fejlesztő tevékenységként a közösségi szolgálat – a nemzetközi érettségi mintájára – megfelelő előkészítéssel előfeltételként beépüljön az érettségi rendszerbe. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6§ (4) alapján „Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása…”, tehát a tanuló legalább 50 óra közösségi szolgálatot végez.

A most záruló program során a részt vevő iskolák diákjai és tanárai:

  • Idős embereket segítettek otthonukban
  • Életinterjúkat készítettek idős emberekkel, melyeket digitálisan rögzítettek
  • Közös programokon vettek részt
  • Segítő tevékenységeket végeztek nevelési-oktatási intézményekben
  • Sajátos nevelési igényű gyermekekkel közös sport, kézműves tevékenységeken vettek részt
  • Katonasírokat gondoztak
  • Időseket oktattak például számítógép használatára
  • Parkokat rendeztek, közösségi tereket tisztítottak
  • Oktatási, kulturális, szociális, egészségügyi, sport és közintézmények, közterületek állagmegóvásában vettek részt (kerítésfestés, parkrendezés, faültetés, takarítás)
  • Intézmények környezetét rendezték, összegyűjtötték az avart, fákat és növényeket ültettek

Powered by WordPress | Designed by: Email Search