Miskolc városában megkezdődtek a csatornahálózat bővítési munkálatai

A csatornahálózat bővítési munkálatok részben a még ellátatlan területek csatornázását szolgálják, részben pedig az eddig egyesített csatornarendszer szétválasztása érdekében folynak. Városi beruházásban a szennyvíz csatornahálózat bővítése valósul meg úgy, hogy számos hasonló beruházással ellentétben a szennyvíz bekötővezeték (az ingatlanon elhelyezett tisztítóidomtól az utcai gerincvezetékig) létesítéséhez nem kell hozzájárulást fizetniük.

Az ellenőrző aknára a műszaki átadást követően a lehető leghamarabb szükséges rákötni, de legkésőbb egy éven belül. A műszaki átadás várható időpontja 2015. április 30.

Azokban az utcában ahol eddig egyesített csatornarendszer volt, azaz a szennyvíz és a csapadékvíz egy csatornán került elvezetésre, ott a továbbiakban a régi csatorna kizárólag csapadékcsatornaként fog funkcionálni. Ennek következtében az új szennyvízcsatornára szükséges rákötni a házi szennyvízvezetéket. A szennyvíz vezetékbe történő csapadékvíz vezetés szabálytalan közműhasználatnak minősül, illetve a régi, már csapadékvíz elvezetést biztosító vezetékbe történő szennyvíz bevezetés eljárást von maga után. Mindezeket az üzemeltető MIVÍZ Kft. folyamatosan ellenőrzi.

A használaton kívüli csatorna vagy akna tömedékelése javasolt, a későbbi beszakadásból adódó károk elkerülése érdekében. Érdemes azonban megfontolni, illetve megvizsgálni annak lehetőségét, hogy a használaton kívüli csatorna alkalmazható-e a továbbiakban csapadék csatornaként, hiszen a korábban egyesített csatorna a továbbiakban csapadékcsatornaként funkcionál tovább. Természetesen az Önök érdeke is, hogy az ingatlanukon keletkező csapadékvíz ne a közvetlen környezetüket terhelje.

Kivitelezéssel érintett utcák jegyzéke:

Abaúj u., Achim András u., Akó u., Ákos u., Alkotmány u., Alsó Szinva u., Arnóti sor, Avasalja sor – Hideg sor, Ballagi K. u. – Jászai M. u., Blaha Lujza u., Bodó sor, Bodza u., Bolló alja u., Bólyai F. u. – Téglagyár u., Böngér u., Buzogány u., Csabai sor, Csabavezér u., Cserje u., Dombalja u. – Közdomb sor, Erdész u., Felső-Szinva u., Fém. u., Ferenczi Sándor u., Fülep J. u., Fürdő u. – Lónyai u., Glanzer u., Görögszőlő u., Gőz u., Gyertyán u., Gyimesi u., Győri sor, Hadirokkantak u., Harang u, Hegyes u., Homonnai u., Irma u., Jászai M. u., Jedlik Á. u., Kabar u., Kartács u., Kerpely u., Kisavas I. sor, Kondor Béla u., Kristály u., Lajos sor, Latabár sor, Lenkei Z. u., Liszt F. u., Lónyai u., Mányoki Ádám u., Martinkertváros 6093/731 hrsz., Mester u., Móra Ferenc u., Munkás. u., Örös u., Pálma u., Pöltenberg u., Pléh S. u., Puskin u., Rácz A. u., Selmeci u., Sétány u., Sugár u., Szarkahegy u., Szeleta u., Szervezet u., Tatárárok u., Técsey u. – Örös u., Téglagyár u., Tetemvár u., Topiczer u., Tóth sor, Ungvári u., Vajda J. u., Vajda u., Vasgyár út, Zilahi u., Zsolcai sor, III. utca, VI. utca, VIII. utca, (21572) sz. u.

A megvalósítási munkák nettó összköltsége: 3 909 964 345 Ft, melyből a támogatás összege 3 080 263 480 Ft. A költségek 84,4%-át a Környezet és Energia Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatás fedezi. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search