Új modern épületbe költözhetett a sajókazai gézengúz óvoda!

A most záruló beruházás célja volt, a Papszer úton található, súlyosan leromlott állapotú óvodát új helyszínen, új és korszerű épülettel váltsa ki az Önkormányzat. A fejlesztés eredményeképpen 4 csoportszoba alakult ki, amely 90 gyermek ellátását biztosítja. A beruházás költségeinek 11 %-át Sajókaza Község Önkormányzata önerőből finanszírozta, a fennmaradó 120 000 000 Forintot az Új Széchenyi Terv Észak Magyarországi Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatása fedezi. A projekt összköltsége: 135 000 000 Ft.

 A sajókazai Napközi otthonos Óvoda a település második legnagyobb közoktatási intézménye, két telephelyen 5 vegyes életkorú gyermekcsoporttal működik. A Papszer úti óvoda épületeinek műszaki állapota leromlott volt, helyiségei nem feleltek meg a hatályos szabványoknak, szerkezetileg sem voltak megfelelőek, hiányos és bizonytalan volt a talajnedvesség elleni szigetelésük, hőszigetelésük szintén messze a szabvány alatt maradt. Az épületek felújítása, átalakítása és bővítése gazdaságosan már nem volt megoldható, ezért döntött új óvodaépület építése mellett az intézményt fenntartó helyi Önkormányzat.

Az új óvodaépületben helyet kapott:

  • tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiség, a nevelőtestületi irodában elkülöníthető logopédiai foglalkoztató került kialakításra,
  • az udvar teljesen akadálymentesítve lett, udvari játékok kerültek beszerzésre,
  • az épület előtt akadálymentes gépjárműparkolók is kialakításra kerültek,
  • sajátos nevelési igényű (SNI), halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekeket fejlesztő eszközök, játékok, mozgásfejlesztő, értelmi képességet fejlesztő játékok, csoportszobai berendezések, bútorok, használati tárgyak is beszerzésre kerültek.

 A most záruló beruházásnak köszönhetően, új esztétikus és színvonalas épületet kapott az óvoda, a minőségi körülmények között megvalósuló speciális és integrált nevelést biztosító óvodai gondozás és nevelés lehetővé teszi, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek nehéz társadalmi helyzetükből kitörjenek, illetve a sajátos nevelési igényű gyermekek tanulmányaikat iskolai keretek között folytassák, felkészítve ezzel is őket az önálló életvitel kialakítására.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search