Tiszalúc nagyközségben megvalósuló szennyvíz csatorna beruházás lakossági rákötései megkezdhetőek!

Ezúton értesítjük, a tiszalúci ingatlantulajdonosokat, hogy Tiszalúc település Önkormányzatának KEOP támogatással megvalósuló beruházása fontos mérföldkőhöz érkezett.
A szennyvízcsatorna hálózat és a szennyvíztisztító telep kivitelezési munkái olyan mértékben előrehaladtak, hogy gondoskodni kell a próbaüzem biztonságos és eredményes lefolytatásához szükséges és elengedő szennyvízmennyiség biztosításáról.

A szennyvízátemelők hátralévő gépészeti, villamos szerelési munkái, a csatornahálózaton folyamatban lévő befejező munkák elvégzése, padka és útburkolat helyreállítása, fedlapok szintbe helyezése utólagos munkavégzést igényel, mely a lakossági rákötéseket nem akadályozza.
Elérkezett az az időpont, amikor a lakossági rákötések előkészítési munkái megkezdődhetnek. Ennek feltétele, hogy a magáningatlanokon belül készüljenek el a házi szennyvízcsatorna vezetékek – az újonnan létesülő közüzemi szennyvízcsatorna hálózat DN 150 KG PVC bekötő csatorna végpontján, az ingatlan határon belül 1 m-es sávban elhelyezett tisztító idom és az ingatlanon üzemelő régi, illetve a beruházás során kiépített új házi-csatorna között – majd az átkötések, élőre kötések megtörténjenek.
Az új építésű közüzemi szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep üzemeltetője a Borsodvíz Zrt. lesz, amely közreműködik a szennyvíztisztító telep 6 hónapos próbaüzemének lefolytatásában is. A próbaüzem megkezdésének tervezett időpontja 2014. december 20. – befejező napja legkésőbb 2015. június 20.
A rákötéseket az Önkormányzat koordinálja. Jelentkezések és igénybejelentések benyújtása az Önkormányzat épületében, munkanapokon ügyfélfogadási időben történhet. Az igénybejelentések benyújtására és fogadására a teljes próbaüzem ideje alatt biztosítunk lehetőséget.
A leigazolt jelentkezési lapot az Önkormányzat továbbítja folyamatosan a leendő üzemeltetőnek, amely a megadott elérhetőségen ütemezi az átvétel időpontját a Felhasználóval – a lehetőségek szerinti legrövidebb határidővel, de legkésőbb 72 órán belül.

Felhívjuk a Tisztelt Felhasználók szíves figyelmét arra, hogy a közcsatornába csak friss, nem berothadt állapotú kommunális szennyvíz vezethető – ipari és állati eredetű szennyvíz bevezetése nem engedélyezett. A meglévő házi szennyvízcsatorna szétválasztását és az új rendszerre való átkötését minden esetben a házi szennyvízgyűjtő műtárgy előtt kell elvégezni. A házi szennyvízgyűjtő tartalma nem juttatható – utólagos szivattyúzással sem – a közcsatornába, mert az jelentős kárt okozhat, és a szennyvíztisztító telep üzemeltetését ellehetetlenítheti. A szennyvízcsatorna hálózatba csapadék- és csurgalékvíz nem köthető be.
A meglévő házi szennyvízcsatorna és az új építésű csatorna tisztító-idomot összekötő DN 100 KG PVC házi szennyvízcsatorna élőre kötését a Borsodvíz Zrt. ellenőrzi, mely időpontig a csatlakozási pontokat földdel visszatölteni nem szabad. Az ellenőrzéssel egyidejűleg a Borsodvíz Zrt. dolgozói adatregisztrálás céljából leolvassák a vízmérőt, és forma-nyomtatványon rögzítik a leendő szerződéskötéshez szükséges adatokat.
A próbaüzem ideje alatt a csatorna-használat igénybevétele ingyenesen történik.
A próbaüzemet követően, az üzembe helyezés időpontjában ismételt vízmérő olvasás történik, mely óraállástól kezdődően, a megkötött szolgáltatási szerződés alapján a csatorna használat igénybe vétele automatikusan fizetőssé válik.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search