Új telephelyen kezdheti meg a munkát a Benet Kft.

A most záruló projekt célja a Kft. működési helyszínéül kiválasztott telephely átalakítása és modernizációja. A beruházás során megvalósult a műhelycsarnok átalakítása és korszerűsítése, irodák kialakítása, eszközbeszerzésként napelemes rendszer telepítése, alapinfrastruktúra fejlesztések. A beruházás költségeinek 30 %-át a vállalkozás önerőből finanszírozta, a fennmaradó 95,07 millió forintot az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatása fedezi. A projekt összköltsége 135,81 millió forint.

 A Benet Kft. 1990. októberben alakult, fő tevékenysége textil-kiskereskedelem volt. 2012.12.21-én tulajdonosváltás következett be, az új tulajdonos 100%-os tulajdonrésszel kizárólagos irányítást szerzett a cég felett. A most megvalósult beruházás keretén belül a vásárosnaményi telephely került átalakításra. A területen korábban üveggyár üzemelt, azonban a gazdasági válság körülményei között a vállalkozás nem tudott fennmaradni, az üzemet felszámolták. Az üveggyár régi, elhasználódott és elavult gyártócsarnokait a beruházó alkalmassá tette a szárítóüzemi technológia befogadására, kialakította a megfelelő termelő és szolgáltató tereket, irodákat, a hiányzó alapinfrastruktúrát.

Az új telephelyen a feldolgozóipari, valamint a gyógyszer- és környezetiparhoz kapcsolódó ágazatokba sorolható tevékenységként szárító üzem lett kialakítva. Az üzemben fa és fűrészáru feldolgozást, valamint mezőgazdasági hulladékok (pl. almahéj, szőlőmag) újrahasznosítását fogja végezni a vállalkozás. A hulladékfeldolgozás eredményeként létrehozott termékeket alapanyag szerint differenciálva- a gyógyszergyártás és a pelletgyártó üzemek tudják hasznosítani. A termelés tervezett fő profilja a gyógyszeralapanyagok előállítása feldolgozható agrohulladékok újrahasznosításával. A telephely közelében almafeldolgozó üzem működik, a térségben jelentős a szőlőtermelés, ezek termelési és feldolgozási folyamatából keletkező hulladékok szárításával a gyógyszeripar számára értékes alapanyagok nyerhetők.

A most záruló projekt célja a Kft. működési helyszínéül kiválasztott telephely átalakítása és modernizációja. A beruházás során megvalósult a műhelycsarnok átalakítása és korszerűsítése, irodák kialakítása, eszközbeszerzésként napelemes rendszer telepítése, alapinfrastruktúra fejlesztések. A beruházás eredményeként a 4 fővel bővül a Benet Kft. dolgozói létszáma a fenntartási időszak végére.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search