Elkészült a szennyvízcsatorna hálózat és a szennyvíztisztító telep Rád községben

Az új infrastruktúrának köszönhetően, a beruházás elkészülése után a lakosságnak nem kell közműpótló tárolókban tárolni, és szippantós autóval elszállíttatni a szennyvizet. A projekt megvalósulása nagymértékben hozzájárul a környezet és a talaj megóvásához.

Sikeresen lezárult a szennyvíztisztító telep próbaüzeme és a szennyvízcsatorna-hálózat építése elérte a teljes készültséget. Az elkészült gerincvezeték mellett lévő ingatlanok rácsatlakoztathatóak a hálózatra. Amennyiben az ingatlanon belül már megépítésre került a vezeték, úgy az összekötés az utcai hálózattal elvégezhető.

Az Európai Unió támogatásával, a KMOP-3.3.1/A-10-2010-0001 program keretében megvalósult a „Rád község szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” projekt. A beruházás összköltsége több mint félmilliárd forint, melyből Európai Uniós támogatás 400 000 000 Ft, melyet a Közép-Magyarországi Operatív Programból elnyert támogatási rendszer fedez, a fennmaradó összeget pedig Rád Község Önkormányzata és a kormányzat hazai forrásból biztosítja. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A beruházás legfőbb haszonélvezője a lakosság, hiszen a csatornázott településre sokkal nagyobb eséllyel érkezik befektető, aki munkahelyeket teremt, valamint a környezet és a talaj megóvása az egész település alapvető érdeke.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search