Sajókazán is kiépült a szennyvízcsatorna hálózat!

A napokban záruló projekt célja Sajókaza Községben teljes szennyvízcsatorna hálózat, valamint az ahhoz tartozó szennyvíztisztító telep megépítése. A beruházás költségeinek több mint 16 %-át Sajókaza Község Önkormányzata önerőből finanszírozta, a fennmaradó 707 906 099 Forintot az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatása fedezi. A projekt összköltsége: 847 697 280 Ft.

 Sajókazán a vízellátási rendszer kiépítését nem követte a keletkező szennyvizek összegyűjtése, és elvezetése, a település szomszédságában mindenhol kiépült a csatornázás, így Sajókaza ezen településekhez képest hátrányosabb helyzetbe került. Sajókaza község Önkormányzata 2001-től folyamatosan pályázott a csatornázási beruházás forrásaira, mivel szennyvízelvezető rendszer megvalósítása kizárólag a külső támogatás megítélésétől és mértékétől függött. Az évtizedes kitartó munka eredményeképpen 2011-ben a benyújtott projekt javaslatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásra alkalmasnak minősítette, így megkezdődhetett a beruházás előkészítése. A beruházás során megépült 4998 folyóméter bekötő vezeték, 12936 folyóméter gravitációs gerinc vezeték, 467 folyóméter nyomóvezeték, 2 darab hálózati átemelő és 766 darab bekötés. A fejlesztés kiemelt célja volt az agglomeráció településeihez viszonyított közmű ellátottsági aránytalanságok csökkentése, mely ezáltal vonzóbbá teszi Sajókazát, növeli a település lakosság megtartó erejét. A projekt megvalósításából fakadó további előny, hogy a közműolló nyitottsága csökken, megvalósítása megteremti a feltételeit munkahely teremtő beruházások megvalósításának. Megnöveli a településen a lakossági kedvet, település fejlesztő és lakosság növelő hatása van. Közvetetten megteremti a feltételeket a rendezési tervben előirányzott agrár, logisztikai bázis megvalósításához. A szennyvíz csatornahálózattal felszámolásra kerülnek a közműpótló műtárgyak, ezáltal a talajvíz szennyezettsége csökken.

 A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával,Kohéziós Alap Társfinanszírozásával, a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search