Esélyegyenlőségi alapú fejlesztések a Petrovay György Katolikus Általános Iskolában!

A hamarosan záruló projekt legfontosabb célkitűzése volt, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódási aránya csökkenjen, iskolai eredményességük javuljon, és minél többen tanuljanak tovább érettségit adó középfokú oktatási intézményben. A beruházást teljes egészében az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjából nyert Európai Uniós támogatás fedezi, a projekt összköltsége 26,26 millió forint.

 Az oktatási rendszer alapvető problémája, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egy része a helyben elérhető oktatási szolgáltatásokat sem kapja meg. A most záruló pályázati konstrukció az egyének képzettségi szintjének növeléséhez járul hozzá azzal, hogy a közoktatási intézményrendszer fejlesztésével, szolgáltatások biztosításával az iskolai lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók részére esélyt teremt az általános és középiskolai tanulmányaik befejezésére, tanulási útvonalaik megerősítésére, lehetőséget teremt a képzettség megszerzésére. Jelen pályázat alapvető célja, hogy a közoktatási intézmények alkalmassá váljanak a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/diákok, tanulók köztük roma gyermekek eredményes nevelésére-oktatására, támogassák iskolai sikerességüket. A most záruló pályázat legfontosabb célkitűzése, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódási aránya csökkenjen, iskolai eredményességük javuljon, és minél többen tanuljanak tovább érettségit adó középfokú oktatási intézményben. A pályázat keretén belül tehetséggondozó-fejlesztő, felzárkóztató-fejlesztő csoportok jöttek létre, logikai táblajáték programokat valósítottak meg, családi napokat, workshopokat szerveztek, családból az óvodába, óvodából az iskolába, alsós osztályból a felsős osztályba történő átmenetet segítő programokat, kulturális eseményeket szerveztek. A rendőrkapitányság helyi megbízottja, Polgárőrség, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, a Szülői Munkaközösség, Iskolaorvos, helyi plébánia, helyi vállalkozók, valamint civil szervezetek bevonásával programok, tanórán kívüli foglalkozások, előadások valósultak meg. A pályázat során folyamatosan együttműködtek a Roma Önkormányzattal, a pedagógusok továbbképzéseken vettek részt, eszközöket és fejlesztő tananyagokat szereztek be. A most megvalósuló programban összesen 145 gyermek és 31 az Iskolában tanító pedagógus vett részt.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search