Középfokú iskolai sikeresség elősegítése a törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Katolikus Iskolában!

A most záruló projekt célja hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknál a közoktatás esélyteremtő szerepének megerősítése és az integrációt támogató módszertan alkalmazása, mellyel a programokba bevont tanulók teljesítménye mérhetően javuló tendenciát mutat, valamint hozzájárul a középfokú végzettség megszerzéséhez és segíti őket a felsőfokú oktatásban való részvételhez. A programok teljes költségét az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programból nyert, Európai Unió és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 50,00 millió forint.

 Az iskolából való kimaradás, iskolai tanulás idő előtti befejezése, a megkezdett tanulmányok korai félbehagyása szerte a világon az érintett gyermekek/fiatalok, családjuk és az egész társadalom súlyos gondja. Az iskolából kimaradt tanuló nem szerzi meg a munkaerőpiacon való boldoguláshoz szükséges ismereteket, ezzel veszélyezteti saját jövőjét, hiszen megfelelő végzettség nélkül az elhelyezkedési lehetőségek jóval szűkebbek, ha egyáltalán léteznek. Az iskolából való lemorzsolódás, az iskolai tanulás idő előtti befejezése, a megkezdett tanulmányok korai félbehagyásából eredő társadalmi konfliktushelyzetek megelőzése érdekében kezdett az iskola projekt megvalósításába. A pályázat célja, hogy a hátrányos (HH) és a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók lemorzsolódását csökkentve, elősegítse a középfokú képzettség minél nagyobb arányban megszerzését, a felsőoktatási intézményekbe vezető út megerősítését. A program azokat a képességfejlesztő foglalkozásokat igyekezett az iskola tanulóinak nyújtani melyeket a középosztálybeli szülők rendszeresen megvásárolnak gyermekeiknek, de ezen a területen élők ezt nem tehetik meg. A pályázat közvetlen célja, hogy elterjessze a tanulók integrált nevelését támogató módszertanok alkalmazását a közoktatási intézményekben.

A program keretében külső együttműködések hálózatát alakította ki az iskola. A bevont partnerekkel közösen beszélték és értékelték át a követendő módszertant. Olyan jó gyakorlatok átvételére törekedtek, ahol a hasonlóan magas HH, és HHH tanulói lemorzsolódás kezelésének hatékony, már eredményeket is felmutató technikáit sajátíthatták el. A projekt során kiemelt szerepet kapott az idegen nyelv és az érettségi előkészítő tantárgyak oktatása. A fejlesztésben a pedagógusokon kívül az iskola 50 tanulója is részt vett a 9-12 évfolyamokból.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search