Új informatikai támogató rendszert fejlesztettek az Egri Főegyházmegye oktatási intézményeiben!

A hamarosan záruló pályázat keretében az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő oktatási intézmények informatikai támogatása valósul meg. A projekt megvalósítása során egy olyan informatikai szoftver létrehozása történik, amelynek segítségével a főegyházmegyének egy helyen lehetősége lesz az általa fenntartott intézmények mindennapjait nyomon követni. A projekt teljes költségét az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programból nyert, Európai Unió és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 167,29 millió forint.

A köznevelés rendszerszintű tartalmi, szakmai-módszertani, szervezeti és irányítási jellegű átalakítása jelenleg is folyamatban van. A köznevelési intézmények jelentős hányadát érintette a fenntartóváltás folyamata, melyben az egyházak intézményfenntartó szerepe is növekedett. Az utóbbi 5 évben 10-ről 40-re nőtt az Egri Főegyházmegyéhez tartozó köznevelési intézmények száma, melyek adatainak, eszközeinek, humánerőforrásainak kezelésére szükségessé vált egy összefogó informatikai rendszer kialakítása. A most megvalósuló pályázat célja, hogy a bevett egyházhoz tartozó köznevelési intézményekben azonos integrált fenntartói és irányítási rendszer alakuljon ki, különösen minőségirányítás, adminisztráció, humán erőforrás gazdálkodás, vezetői információs rendszerek és egyéb informatikai rendszerek tekintetében. A projekt során megvalósul az Egri Főegyházmegye köznevelési feladatainak támogatása, integrált tárgyi eszköz és taneszköz nyilvántartó rendszer, valamint humánerőforrás információs rendszer kifejlesztése és működtetésének beindítása. Az informatikai fejlesztés segítségével a szülők folyamatosan nyomon követhetik gyermekük iskolai teljesítményét, az esetleges elmaradásokról, hiányzásokról, érdemjegyről megfelelő időben értesítést kaphatnak. Az online-rendszernek az egységesség, pontosság, a gyorsaság, a rugalmas használhatósága lesz a legnagyobb előnye. Ez ma már alapvető társadalmi elvárás a nevelési-oktatási intézményekkel szemben. A most megvalósított fejlesztéssel a hazai és a külföldi társadalmi környezet, a technológiai fejlődés, a különböző fenntartók közötti verseny a csökkenő tendenciájú gyermeklétszám támasztotta igényeknek kíván az Egri Főegyházmegye megfelelni. A fejlesztés segítségével az Egri Főegyházmegye köznevelési intézményrendszerének bővülése mellett biztosítani szeretné a fenntartó és intézményei közötti, az eddiginél gyorsabb és hatékonyabb információáramlást, a humánerőforrások eddigieknél rugalmasabb hasznosítását és a pedagógusok informatikai ismereteinek fejlesztését.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search