A Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola fejlesztése Miskolcon!

A most induló beruházás keretén belül az Iskola felújításával és átépítésével a mindennapos testnevelés infrastrukturális és tárgyi feltételeinek fejlesztése valósul meg, megoldódik az iskola energetikai korszerűsítése is az ide járó diákok színvonalas oktatásának biztosítása céljából. A beruházást teljes egészében az Észak-Magyarországi Operatív programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 519,62 millió forint.

 Az Egri Főegyházmegye Miskolc Város Önkormányzatától vette át az általános iskola fenntartói jogokat és alapította meg a Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskolát és Óvodát. A lapostetős iskola az 1970-es évek második felében épült, két épületből áll, melyeket két fedett folyosó köt össze. Az intézmény oktatási tevékenységének minőségi ellátását sok esetben korlátozza a műszaki infrastruktúra hiányos elavult állapota.

A felhasználható források legnagyobb hányadát a működés során előjövő hibák kijavítására fordítja az intézmény annak érdekében, hogy a pedagógiai program megvalósítását támogató, modern oktatási környezetet hozzon létre, ahova a gyermekek szívesen járnak és amely a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások megtartásához megfelelő feltételeket biztosít az új köznevelési törvény előírásai szerint is.

A napokban induló beruházás keretén belül az alább fejlesztések valósulnak meg:

  • Meglévő épületek korszerűsítése kiemelten energetikai szempontból, kiszolgáló helyiségek átalakítása az oktatás hatékonyságának javítása érdekében, akadálymentesítés és fejlesztő helyiség kialakítása a méltányos oktatási környezet megteremtéséért,
  • bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök, tanulók és pedagógusok által használatos szakmai eszközök, taneszközök beszerzése,
  • mindennapos testnevelés, testedzés eredményes megvalósításához nélkülözhetetlen eszközök beszerzése,
  • sajátos nevelést igénylő gyermekek, diákok képzését, fejlesztését biztosító speciális eszközök,
  • új tornatermi épületszárny építése,
  • az új építésű épületek teljes körű akadálymentesítése, mely biztosítja, hogy valamennyi közoktatási funkció, minden fogyatékosságra kiterjedően, akadálymentes helyszínen elérhető, önállóan használható legyen,
  • az épület energetikai korszerűsítése, a „C” energiaosztály elérése.

A beruházásról bővebb információ ide kattintva érhető el.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával az Észak-Magyarországi Operatív Program keretén belül valósul meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search