Épületenergetikai korszerűsítő beruházás kezdődik a nagykőrösi „Názáret” Római Katolikus Óvodában

Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága a fenntartásában álló nagykőrösi „Názáret” Római Katolikus Óvoda energetikai felújítását valósítja meg a KEHOP-5.2.3-16-2016-00060 sorszámú, 20 millió forint támogatás tartalmú, 100 százalékos intenzitású uniós forrást magában foglaló pályázat keretében.

Az épület energetikai felmérésének eredménye szerint a külső határoló felületeinek rétegtervi hőátbocsátási tényezőik nem megfelelőek (pl. homlokzat, külső nyílászárók, padlásfödém). A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet alapján az érintett épület energetikai besorolása jelenlegi állapotában nem felel meg az előírtaknak. További súlyosbító tényező, hogy az épület életkora 100 év feletti, így az energetikai tényezők fokozott romlása prognosztizálható. Mindezen túl az épület valamennyi nyílászárója elavult, cseréjük elengedhetetlen.

A projekt elsődleges célcsoportja a fejlesztéssel érintetett intézmény valamennyi dolgozója és a nevelésben részesülők, mindemellett pedig az ország energiaellátásának biztonságát és versenyképességének javítását, valamint a környezeti állapot megőrzését is szolgálja.

Megvalósítandó műszaki fejlesztések:

• Külső fal- és födém utólagos hőszigetelése 777,832 négyzetméteren
• Homlokzati üvegezett nyílászárók cseréje 88,63 négyzetméteren
• Napelemes rendszer telepítése 4,08 kW

A projekt eredményei

Az épület beavatkozással érintett épületrészei meg fognak felelni a TNM rendeletben foglalt határértékeknek, hiszen a felújítás előtti E szintekről A kategóriákba fog kerülni, mely a célcsoport életkörülményeinek jelentős javulását is eredményezi majd. Az épületben konvektoros fűtés található, így a 45 kW teljesítményben telepítendő kondenzációs gázkazán mellé a központi fűtési rendszer is kiépítésre kerül.

A fenntartó az energetikai korszerűsítéssel egyidejűleg, de a projekt keretein kívül, saját forrásból jelentős belső átalakítást és korszerűsítést is megvalósít.

A projekt közvetett eredményeként javul az Intézmény gazdasági háttere, a munkavállaló-megtartó képessége, a lakosság településmegtartó képessége, illetve a célcsoport esélyegyenlőségi helyzete is. Az oktatásra alkalmas környezet elősegíti a fenntartható fejlődést és a személet váltást. Közreműködik az éghajlatváltozás mérséklésében, az energiafüggőség csökkentésében és az ország versenyképességének javításában.

A projekt zárásának dátuma 2017.11.06.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search