Elkészült a Rádi belterületi utak szilárd burkolása projekt

A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból, a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató által meghirdetett pályázat keretében, Rád Község Önkormányzata az önkormányzati tulajdonban álló belterületi utak fejlesztését valósítja meg a PM_ONKORMUT_2016/104 sorszámú, 52,24 millió forint értékű, 95 százalékos intenzitású, valamint 2,74 millió forint összegben (további 5%) saját forrásból fedezett pályázat keretében. A projekt megkezdésének időpontja 2017. július 3, zárásának dátuma 2017. október 31.

A fejlesztés a Rád Község belterületén található lakóövezeti Május 1. és Vay Ádám utcákat, valamint a közvetlenül a Vácra vezető 2106 számú főúthoz kapcsolódó gyűjtőútként funkcionáló Liget utcát érintette.  Az építőipari kivitelezési tevékenységet a WIZLER-AQUA Kft. végezte.

A Liget utca gyűjtőútnak számít, hat lakóútnak a forgalmát összegyűjtve vezeti a település főúthálózatára. Korábbi rossz állapota miatt csak korlátozottan volt képes ellátni a feladatát, helyenként a kétirányú forgalmat is akadályozták a kátyúk. A felújítását követően azonban nemcsak a gépjármű közlekedés lett zavartalan, hanem az új járdának köszönhetően a gyalogos közlekedés is, melyet leginkább az út főúti csatlakozásánál található buszmegállóhoz veszik igénybe.

Az útalap és a környező területek belvízvédelme érdekében a meglévő átfolyók és az út mentén található meglévő, de feltöltődött csapadékvíz elvezető árkok felújításra kerültek.

A belterületi utak fejlesztése, a csapadékvíz elvezetése, valamint a 3 db ötállásos kerékpártároló telepítése jelentősen hozzájárult a munkába járás és a közszolgáltatások zavartalanabb eléréséhez. Mindezeken túl, járda hiányában, az indokolt helyeken süllyesztett szegély került kialakításra, megkönnyítve az úttesten zajló gyalogos közlekedést a mozgássérültek, idősek és kisgyermekesek számára. A sportpálya melletti hiányos közvilágítás telepítése jelentősen hozzájárult a köz-és közlekedésbiztonság állapotának javulásához. Ehhez kapcsolódott a 9 db új közlekedési jelzőtábla, valamint az útcsatlakozásoknál kihelyezett 5 db forgalomtechnikai küszöb is, a sebesség csökkentése érdekében. A projekt keretében 29 db, őshonos lombos fa telepítése is megvalósult, amely egyúttal a fák körüli területeken, 160 m2-en a zöldfelület rehabilitációját is jelentette. Ez nem csak a településkép javulását eredményezte, hanem a belvizek helyben elszikkadását is elősegíti, és az éghajlatváltozás káros hatásait is mérsékeli a mikrokörnyezetben.

A projekt megvalósítása tehát olyan közszolgáltatások közvetlen elérését könnyíti meg valamennyi közlekedési mód elősegítésével, mint a sportpark, futballpálya, pihenőpark, két játszótér, piros túraútvonal, két emlékmű, műemlék katolikus templom, műemlék kúria, és a legfontosabbak a helyi általános iskola és az óvoda. A fejlesztés egyszerre szolgálja a munkába járás elősegítését és a közszolgáltatások zavartalan elérését, mind a gépjárművel, mind a gyalogosan, és kerékpárral közlekedők számára, összeköttetésben közvetlen tömegközlekedési kapcsolattal is.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search