A szécsényi Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése

Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága megvalósítja, a fenntartásában álló Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium fejlesztését, az EFOP-4.1.1-15-2016-00019 azonosító számú, 499.994.352 forint támogatás tartalmú, 100 százalékos intenzitású uniós forrást magában foglaló pályázat keretében.

A projekt fő célja az alábbi infrastrukturális fejlesztések:

 • A mindennapos testnevelés infrastrukturális hátterének megteremtése, eszközeinek biztosítása
 • Az alábbi helyiségek biztosítása:
  • Természettudományi szaktanterem
  • Művészeti nevelés szaktanterem
  • Nevelőtestületi szoba
  • Az előírt létszám szerinti csoportterem
 • Korszerű és hatékony oktatási környezet kialakítása
 • A minőségi oktatás feltételeinek megteremtése
 • Az egészségtudatos életvitelhez kapcsolódó aktív életviteli kompetenciák elősegítése
 • Tanárok munkakörülményeinek javítása
 • A célcsoport esélyegyenlőségi helyzetének javítása
 • Az egyházmegyén belüli társadalmi kohézió megteremtése
 • A település népességmegtartó képességének javítása, a migráció csökkentése
 • Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése
 • Az éghajlatváltozás mérséklése, az energiafüggőség csökkentése 

Megvalósítandó tevékenységek:

Az infrastrukturális hiány megoldására az építés jöhet szóba, azonban a jelenlegi feladatellátási helyen a beépítettség miatt nem lehetséges. Ezért új feladatellátási helyen, egy használaton kívüli egykori iskola épület kerül felújításra és bővítésre az egész intézményt ellátó tornateremmel és kiszolgáló helyiségekkel.

A növekvő tanulói létszámhoz igazítottan az oktatási funkciójú épületben 4 gimnáziumi osztály részére 4 osztályterem, 3 db szaktanterem, egy informatikai és egy nyelvi szaktanterem, egy „A” kategóriájú tornaterem és kiszolgáló helyiségeinek, valamint porta, technikai személyzet részére öltöző és szükséges kiszolgáló helyiségek kerülnek kialakítása.

Az épület elsősorban a gimnáziumi oktatást fogja szolgálni.

A tornaterem alapterülete nagyobb lesz, mint a szabványban meghatározottak. A szabad (szerelvényektől mentes) belmagassága 8,0 m, tartószerkezeti gerendákig 8,5 m. Alapterülete mintegy 1000 m2, mely 20×40 m alapterületű küzdőtér fogadására képes. A tornateremhez 2-2 db öltözőblokk csatlakozik majd.

 Meglévő épület felújítása: 629,18 m2

Új oktatási szárny építése: 608,64 m2

Új tornaterem és kiszolgáló helyiségek építése: 1472,68 m2

A beruházás révén az intézmény megfelel majd a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásainak, valamint a mindennapos testnevelés és a minőségi oktatás követelményeinek. Valamennyi fejlesztéssel érintett épületegység akadálymentesítése megvalósul, az épületek energetikai paraméterei pedig meg fognak felelni a TNM rendelet előírásainak, és a működési költségek csökkentése érdekében napelemek kerülnek elhelyezésre az új épületen.

A projekt zárásának dátuma 2020. 03. 31.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search