Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola oktatási környezetének továbbfejlesztése!

A napokban záruló projekt célja az egészséges, biztonságos, egyenlően hozzáférhető és motiváló környezet kialakítása a gyermekek számára, a modern és racionálisan kialakított oktatási környezet megteremtése. A beruházást teljes egészében az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 348,65 millió forint.

A Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola, 2002 óta egyházi fenntartású, a térség egyetlen 8 osztályos, görög katolikus általános iskolája. A legutóbbi tanévet 497 diák kezdte meg, az aktuális tanévben 21 osztály indult. Az intézmény térségi szerepe is jelentős, más településről bejáró tanulók száma 170 fő (tanulóink 34%-a).

Több mint három éve zárult projektben a tornatermi szárny fejlesztése (korszerűsítés, energiahatékonysági fejlesztés és akadálymentesítés), valamint új, a mindennapos testnevelés megszervezéséhez szükséges tornaterem építése valósult meg. A fejlesztéssel az épületegyüttes arculata is megújult, továbbá az oktatás korszerűsítéséhez szükséges eszközök beszerzésre kerültek. A projekt nem érintette az „A” épületet, ahol a felső tagozatos osztálytermek, és a szaktantermek találhatók. Jelen beruházás keretén belül megvalósult az „A” épület teljes körű akadálymentesítése, az „A” épület tetőtér beépítésével kialakításra került egy megfelelő táncterem, amely segíti a mindennapos testnevelés részét képező néptánc órák minőségi megtartását. A tetőtérben kialakításra kerültek még a művészeti oktatáshoz és a tehetségfejlesztéshez szükséges speciális termek (drámaterem, zeneterem), és itt kapott megfelelő helyet a rajz és technika szaktanterem. Megvalósult víz és villamos hálózatok teljes körű felújítása, új lépcsőház kialakítása, illetve a meglévő lépcsőház OTSZ előírásai szerinti átalakítása. Pinceszinten is megtörtént a karbantartóműhely és szociális blokk megfelelő kialakítása, amelyet a kötelező helyiségjegyzék előír, valamint megvalósult az épület energiahatékonysági fejlesztése. Az „A” épület felújításával a teljes oktatási környezet egységesen megújult. A most záruló fejlesztés a befogadó környezetet és ezáltal az iskola vonzerejét erősíti, amely hozzájárul a tanulói létszám fenntartásához, további növeléséhez. A gépészeti beavatkozások közvetlen eredménye az üzemeltetési és karbantartási költségek csökkentése, a költségvetési egyensúly javítása, a fenntarthatóság elősegítése.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search