Elkészült a szécsényi Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése

Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága megvalósította, a fenntartásában álló Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium fejlesztését, az EFOP-4.1.1-15-2016-00019 azonosító számú, 499.994.352 forint támogatás tartalmú, 100 százalékos intenzitású uniós forrást magában foglaló pályázat keretében.

 

A projekt elért infrastrukturális és elvárt egyéb eredményei:

 • A mindennapos testnevelés infrastrukturális hátterének megteremtése, eszközeinek biztosítása;
 • Az alábbi helyiségek kialakítása:
  • Természettudományi szaktanterem
  • Művészeti nevelés szaktanterem
  • Nevelőtestületi szoba
  • Az előírt létszám szerinti csoportterem.
 • Korszerű és hatékony oktatási környezet kialakítása
 • A minőségi oktatás feltételeinek megteremtése
 • Az egészségtudatos életvitelhez kapcsolódó aktív életviteli kompetenciák elősegítése
 • Tanárok munkakörülményeinek javítása
 • A célcsoport esélyegyenlőségi helyzetének javítása
 • Az egyházmegyén belüli társadalmi kohézió megteremtése
 • A település népességmegtartó képességének javítása, a migráció csökkentése
 • Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése
 • Az éghajlatváltozás mérséklése, az energiafüggőség csökkentése

Megvalósított tevékenységek:

Az infrastrukturális hiány megoldására az építés jöhetett szóba, azonban a korábbi feladatellátási helyen a beépítettség miatt nem volt lehetséges. Ezért új feladatellátási helyen, egy használaton kívüli egykori iskola épület került felújításra és bővítésre az egész intézményt ellátó tornateremmel és kiszolgáló helyiségekkel.

A növekvő tanulói létszámhoz igazítottan az oktatási funkciójú épületben 4 gimnáziumi osztály részére 4 osztályterem, 3 db szaktanterem, egy informatikai és egy nyelvi szaktanterem, továbbá egy 25 m X 45 m alapterületű küzdőtérrel rendelkező tornaterem és kiszolgáló helyiségei, valamint porta, technikai személyzet részére öltöző és szükséges kiszolgáló helyiségek kerültek kialakítása.
Az épület elsősorban a gimnáziumi oktatást fogja szolgálni.

Meglévő épület felújítása: 629,18 m2
Új oktatási szárny építése: 608,64 m2
Új tornaterem és kiszolgáló helyiségek építése: 1472,68 m2

A beruházás révén az intézmény immár megfelel a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásainak, valamint a mindennapos testnevelés és a minőségi oktatás követelményeinek. Valamennyi fejlesztéssel érintett épületegység akadálymentes kivitelen készült, az épületek energetikai paraméterei pedig megfelelnek a TNM rendelet előírásainak, és a működési költségek csökkentése érdekében napelemek kerültek elhelyezésre az új épületen.
A projekt zárásának dátuma: 2020. 09. 30.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search