Minőségi oktatás feltételeinek a megteremtése a hangonyi Szent Anna Katolikus Általános Iskolában

A hamarosan induló beruházás célja a minőségi oktatás feltételeinek megteremtése a hangonyi Szent Anna Katolikus Általános Iskolában. A beruházást teljes egészében az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 217,72 millió forint.

 A hangonyi Szent Annai Katolikus Általános Iskola köznevelési intézmény fenntartói jogát 2013. 08.31-től vette át az egyház. Az intézményben 8 évfolyamon alapfokú oktatás zajlik. Az  Iskolát fenntartó Egri Főegyházmegye „Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra sikeres támogatási kérelmet adott be, így hamarosan megkezdődhet a projekt megvalósítása. A beruházást az intézmény működési helyszínének problémái hívták életre melynek során az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

  • A mindennapos testnevelés megszervezéséhez az intézmény nem rendelkezik megfelelő infrastruktúrával és kiszolgáló helyiségekkel, így megtörténik a mosdók, öltözők felújítása.
  • Az iskola működéséhez szükség van olyan tantermekre ahol egyéni illetve kiscsoportos foglalkozásokat, csoportbontásban tanított órákat is tarthatnak. Erre alkalmas termek kialakítása a tetőtérben 14 évvel ezelőtt megkezdődött, de jelenleg még nincsenek használható állapotban, így az itt található 3 tanterem is kialakításra kerül.
  • Az iskola fűtési rendszere modernek tekinthető, ugyanakkor az azt kiszolgáló csövek és radiátorok a koruknál fogva rossz állapotúak, ezek cseréje is a projekt része.
  • A beruházás során megvalósul még nyílászárók részleges cseréje, homlokzati hőszigetelő rendszer készítése, akadálymentesítés, belső burkolatok cseréje, természettudományos szaktanterem kialakítása a hozzá tartozó szertárral, akadálymentes mosdó kialakítása a földszinten.

A hamarosan megkezdődő projekt célja az egészséges, biztonságos, egyenlően hozzáférhető és motiváló környezet kialakítása a gyermekek számára, a modern és racionálisan kialakított oktatási környezet megteremtése. Cél a köznevelési törvénynek és a kötelező eszköz és helyiségjegyzéknek megfelelő működés magas színvonalú és hosszútávon stabil biztosítása. A pályázat eredményeképp megvalósul a mindennapos testneveléshez szükséges infrastruktúra kialakítása, hiányzó feltételek megteremtése, és ezzel az oktatás-nevelési tér minőségi növelése. A modernizáció egyrészt hozzájárul a tanulók komfortérzetének növeléséhez, másrészt az iskola vonzerejét erősíti, amely elengedhetetlen feltétele a tanulói és dolgozói létszám fenntartásához.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search