Minőségi oktatás infrastrukturális feltételeinek a megteremtése a hevesi Szent Gellért Katolikus Általános Iskolában!

A hamarosan induló beruházás célja a minőségi oktatás feltételeinek megteremtése a hevesi Szent Gellért Katolikus Általános Iskolában. A beruházást teljes egészében az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 335,59 millió forint.

 Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 21. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítását. A Köznevelés-fejlesztési Stratégiában szereplő oktatásfejlesztési célkitűzések egy minőségi és méltányos, az állam által garantált közszolgálatként megvalósuló köznevelési rendszer kialakítását jelölik meg célként, amely az európai és globális társadalmi és gazdasági térben sikeresen alkalmazkodni képes fiatalokat készít fel a munkaerőpiacon, és az egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvételre. A hevesi Szent Gellért Katolikus Általános Iskolát fenntartó Egri Főegyházmegye „Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra sikeres támogatási kérelmet adott be, így hamarosan megkezdődhet a projekt megvalósítása. A beruházást az intézmény működési helyszínének problémái hívták életre melynek során az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

  • Új épületszárny épül, ahova a jelenlegi irodák költöznek át az így felszabaduló 4 kis helyiség alkalmas lehet csoportbontásokra, fejlesztőfoglalkozások megtartására, valamint iskolakápolna kialakítására, szülőkkel történő egyéni beszélgetések, tárgyalások megtartására,
  • az iskola 2 tanteremmel bővítésre kerül,
  • megvalósul az öltözők vizesblokkok felújítása, a tornaterem padlózatának cseréje, műfüves pálya felújítása,
  • kialakításra kerül a hiányzó étkező és tálalókonyha,
  • megvalósul még a fűtési rendszer korszerűsítése, akadálymentesítés, belső burkolatok cseréje, világítás korszerűsítés, napelemes rendszer kiépítése.

A hamarosan megkezdődő projekt célja az egészséges, biztonságos, egyenlően hozzáférhető és motiváló környezet kialakítása a gyermekek számára, a modern és racionálisan kialakított oktatási környezet megteremtése.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search