Orvosi, fogorvosi és védőnői rendelő építése Parasznyán

A most záruló beruházás során Parasznya Község önkormányzati tulajdonban lévő üres területén új egészségház építése, illetve az épület komplex akadálymentesítése valósult meg. A beruházás összköltsége 133,1 millió forint, melyből a Terület és Településfejlesztési Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás 72,96 millió forint.

 Parasznya Önkormányzata a 2010-ben, 2012-ben orvosi rendelő, védőnői szolgálat felújítására pályázott, melyre rajta kívül álló okok miatt nem nyert támogatást, a használt rendelő a minimum feltételeknek is alig felelt meg, gazdaságos átalakítása, felújítása nem volt megoldható. Jelen projekt célja, hogy olyan komplex megoldású fejlesztést valósítson meg, amely több egészségügyi alapszolgáltatást integrál egy épületbe, gazdaságosan fenntartható és illeszkedik a település és térség szükségleteihez.

A napokban záruló beruházás során Parasznya Község, önkormányzati tulajdonban lévő üres területén egy új Egészségház építése, illetve az épület komplex akadálymentesítése valósult meg.

A projekt eredményeképpen az új egészségházban az alábbi egészségügyi alapszolgáltatások lesznek egy helyen elérhetőek:

  • felnőtt háziorvosi rendelés,
  • házi gyermekorvosi rendelés
  • fogorvosi ellátás,
  • védőnői szolgálat, csecsemő tanácsadás.

 A beruházás célcsoportja a település és a környező települések lakossága, ezen belül az épületet használó dolgozók (1 fő háziorvos, 2 fő asszisztens, 1 fő gyermekorvos és 1 fő asszisztens, 2 fő védőnő, 1 fő fogorvos, 1 fő fogorvosi asszisztens). Különös tekintettel kerültek figyelembe vételre az előkészítés során az épületet használó fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű emberek (110 fő) igényei.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search