Elkezdődik a Migazzi Kristóf Idősek Otthonának épületenergetikai korszerűsítése

A Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ a fenntartásában álló verőcei Migazzi Kristóf Idősek Otthonának energetikai felújítását valósítja meg az a KEHOP-5.2.13-19-2019-00047 sorszámú, 265 106 023 forint támogatás tartalmú, 100 százalékos intenzitású uniós forrást magában foglaló pályázat keretében.

Az épületek energetikai felmérésének eredménye szerint az épületek külső határoló felületeinek rétegtervi hőátbocsátási tényezői nem megfelelőek (pl. homlokzat, külső nyílászárók, padlásfödém). A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet alapján az érintett épületek energetikai besorolása nem felel meg az előírtaknak. További súlyosbító tényező az épületek életkora, így az energetikai tényezők fokozott romlására lehetet számítani.
A projekt elsődleges célcsoportja a fejlesztéssel érintetett intézmény valamennyi dolgozója és az ellátásban részesülők, mindemellett pedig az ország energiaellátásának biztonságát és versenyképességének javítását, valamint a környezeti állapot megőrzését is szolgálja.

A projekt keretében megvalósítandó műszaki fejlesztések:

„A” – „kastély” épület
- padlásfödém hőszigetelése
- fűtött és fűtetlen tetőtéri terek közötti fal szigetelése
- fűtött helyiségek külső nyílászáróinak cseréje
- 2 db új fali kondenzációs gázkészülékek és kaszkád égéstermék-elvezető rendszer kiépítése
- termosztatikus radiátor szelepek beépítése
- kazánház villamos hálózatának felújítása

„B” – „istálló” épület
- padlásfödém hőszigetelése, padlásfeljáró ajtó cseréje
- fűtött helyiségek külső falainak hőszigetelése
- fűtött helyiségek külső nyílászáróinak cseréje
- a teljes tetőfedés és alátét deszkázat cseréje, az emeleti ablakok tetőfelépítményeinek átalakítása
- 2 db új fali kondenzációs gázkészülékek és kaszkád égéstermék-elvezető rendszer kiépítése
- termosztatikus radiátor szelepek beépítése
- kazánház villamos hálózatának felújítása
- tetőfelületen napkollektoros rendszer kiépítése

„C” – „új” épület
- padlásfödém hőszigetelése, padlásfeljáró ajtó cseréje
- fűtött helyiségek külső falainak hőszigetelése
- fűtött helyiségek külső nyílászáróinak cseréje
- teraszfödém hőszigetelése, új burkolati rétegrend
- a teljes tetőfedés és alátét deszkázat cseréje, a II. emeleti ablakok tetőfelépítményeinek átalakítása
- 2db új fali kondenzációs gázkészülékek és kaszkád égéstermék-elvezető rendszer kiépítése
- termosztatikus radiátor szelepek beépítése
- kazánház villamos hálózatának felújítása
- tetőfelületen napkollektoros rendszer kiépítése

A projekt eredményei

Az épület beavatkozással érintett épületrészei -a műemléki védelem alatt álló A épület homlokzata kivételével- meg fognak felelni a TNM rendeletben foglalt határértékeknek, hiszen a felújítás előtti FF szintről BB kategóriákba fog kerülni, ami a célcsoport életkörülményeinek jelentős javulását eredményezi, mellyel az intézmény már megfelel az energetikai elvárásoknak, és méltó ellátási környezetet biztosít az idősek számára.

A projekt közvetett eredményeként javul az Intézmény gazdasági háttere, a munkavállaló-megtartó képessége, illetve a célcsoport esélyegyenlőségi helyzete is. Az ellátásra alkalmas környezet elősegíti a fenntartható fejlődés. Közreműködik az éghajlatváltozás mérséklésében, az energiafüggőség csökkentésében és az ország versenyképességének javításában.

A projekt zárásának dátuma: 2021.07.15.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search