Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Ároktőn!

A most induló pályázat célja Ároktőn szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. A napokban megkezdődött projektet teljes egészében a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatása fedezi. A projekt összköltsége: 199,78 millió forint.

 Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki, hogy kitörési lehetőséget nyújt azon mélyszegénységben élő családok részére, akik felzárkózását a lakhatási körülményeik akadályozzák legnagyobb mértékben. A társadalmi-gazdasági problémák területi koncentrálódást mutatnak. 2016 második félévére, több éves előkészítő munka eredményeként a KSH 2011-es népszámlálás adatainak felhasználásával elkészült az országos szegregátum adatbázis és térkép, mely a 2014-ben módosított szabályozásnak megfelelően, térképi ábrázolás mellett tartalmazza az ország szegregátumainak legfőbb adatait, társadalmi jellemzőit. Ezeken a helyeken egyszerre vannak jelen a súlyos munkanélküliségi, szociális és egészségügyi problémák, szolgáltatásokhoz való hozzájutási nehézségek. A nélkülözés, a hátrányos helyzet generációról generációra való öröklődését a hátrányos helyzetben lévők, illetve maguk a hátrányos helyzetű települések önerőből nem tudják meggátolni. A kialakult társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében komplex, megfelelően felkészített szakemberek bevonásával zajló, összehangolt és folyamat-támogatással kísért szakmapolitikai beavatkozások szükségesek.

A most kezdődő program Ároktő Község Önkormányzata és Dél-Borsodi Romák Integrációját Elősegítő Közhasznú Egyesület konzorciumi együttműködésében valósul meg. A településen két szegregátum található, a Petőfi utca – József Attila utca – Béke utca által határolt 1. szegregátum, ahol a KSH adatai szerint összesen 73 lakos él, amelyből 44 fő 15 és 59 év közötti aktív korú. A második telep az Ady Endre utca – belterületi határ – Bajcsy-Zsilinszky utca – Arany János utca – Széchenyi utca – Damjanich utca – Béke utca – Széchenyi utca területén lévő 2. szegregátum, ahol a KSH adatai szerint összesen 125 fő él, amelyből 69 fő 15 és 59 év közötti aktív korú. Tehát a KSH 2011-es adatai szerint Ároktőn összesen 198 fő él szegregált körülmények között, amelyből 113 fő tartozik a 15 és 59 év közötti korcsoportba. A település infrastruktúrája hiányos, a két szegregátum 79 házának 85%-ában található vezetékes víz. Szennyvíz-rendszer, vezetékes gáz nem elérhető a településen.

Jelen pályázat általános célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search