Kétcsoportos Görögkatolikus Bölcsőde épült Sajószentpéteren!

A most záruló beruházás keretén belül 262 négyzetméter alapterületű, 2 csoportszobás intézmény lett kialakítva mely 26 gyermek befogadását teszi lehetővé. A beruházást teljes egészében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 232 millió forint.

 Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

Jelen projekt keretén belül a Miskolci Egyházmegye a tulajdonában lévő Sajószentpéter, Élmunkás utca 2. alatti ingatlanon zöldmezős beruházásként új, kétcsoportos bölcsőde épült. Felmérések kimutatták, hogy a városban a 3 év alattiak száma az elmúlt 5 évben növekvő tendenciát mutatott, így megállapítható, hogy Sajószentpéteren eltérő városrészen 1 önkormányzati fenntartású 26 férőhelyes bölcsőde nem fogja tudni kiszolgálni az itt lakók igényeit. A most záruló beruházással egy 262 négyzetméter alapterületű, 2 csoportszobás intézmény lett kialakítva mely 26 gyermek befogadását teszi lehetővé, illetve 6 fő munkavállaló kerül alkalmazásra (csoportonként 2-2 fő kisgyermek gondozó, 1-1 fő dajka). A szobákból közvetlenül nyílik a közös mosdó helyiség, és a 2 átadó (öltöztető), babakocsi tároló a bejáratnál kapott helyet. Kialakításra kerültek a dolgozók számára szociális helyiségek, tejkonyha, kiszolgáló helyiségek, illetve 1 db akadálymentes mosdó is épült, valamint a bölcsőde udvarán a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő játszóeszközök kerültek beépítésre. A most megvalósult projekt átfogó célja a minőségi nevelés infrastrukturális feltételeinek biztosítása, a jogszabályi és szabvány szerinti feltételeknek megfelelő, fenntartható működés biztosítása. A fejlesztés célja a település népességmegtartó képességének, a fiatal, képzett munkaerőt megtartó lehetőségeinek növelése, a katolikus lakosság számára minőségi szolgáltatás létrehozása, hagyományosan női munkahelyek teremtése. Jelen fejlesztés támogatja a kisgyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatérését, ezáltal a foglalkoztatás növelését. Cél a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésével a méltányos nevelési környezet biztosítása, a helyi esélyegyenlőségi program megvalósításának előmozdítása.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search