Triál-Bau Kft. épületenergetikai fejlesztése!

A most záruló beruházás keretén belül a TRIÁL-BAU Kft. székhelyének épületenergetikai fejlesztése valósult meg. A beruházás 45%-át a vállalkozás önerőből finanszírozta, a fennmaradó 95,82 millió forintot a Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatása fedezi, a projekt összköltsége: 174,22 millió forint.

 Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az épületállomány energiahatékonyságának javítását. Hazánkban az energiafelhasználás mintegy 40%-a az épületekben történik, melyeket, ha jól szigeteljük, és energiatakarékosan üzemeltetjük, gyermekeink, unokáink nemzedékeinek energiabiztonságát is megteremtjük. Az energetikai hatékonyság fokozásának és az energiatakarékosságnak a szükségességét alátámasztja az is, hogy a statisztikai adatok szerint a hazai energiaigényesség egységnyi GDP előállítására vetítve valuta-paritáson mérve több mint háromszor, vásárlóerő-paritáson mérve pedig mintegy másfélszer magasabb, mint a fejlett EU tagállamokban. Ez mind környezeti, mind gazdasági szempontból súlyos hátrányt okoz a hazai vállalatoknak a piaci versenyben.

A TRIÁL-BAU Kft. 2020-ban vásárolta meg az Edelény, Déryné utca 10. alatti épületet, melyben a cég székhelye került kialakításra. Az épület műszaki és energetikai paraméterei is leromlott állapotot mutattak, eredeti energetikai besorolása gyenge (HH), fűtési és világítási rendszere elavult volt. A most záruló energetikai korszerűsítés során megvalósult az ingatlan homlokzati, valamint a tető hőszigetelése, nyílászárók cseréje, a fűtési rendszer korszerűsítése biomassza kazán beépítésével, illetve az elektromos világítási rendszer is korszerűsítésre került. A tetőre 50 kW teljesítményű napelem modul lett telepítve, így az épület energetikai besorolása a kiinduláskori HH (gyenge) besorolásról, fenntarthatóbb BB (közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő) besorolású lett, mely energetikai szempontból megfelel a mai kor elvárásainak, valamint az itt dolgozók számára egy korszerű és komfortosabb munkateret biztosít. Különösen fontos, hogy jelen pályázatnak köszönhetően csökken Edelény egyébként is jelentős környezeti terhelése, a felújított épület illeszkedni fog a környező városi ingatlanokhoz mely javítja a településképet és az itt élők elégedettségét is. Az energetikai fejlesztésnek köszönhetően csökken a székhely fenntartási költsége, mely nagyban hozzájárul a vállalkozás gazdasági stabilitásához és így a munkahely megtartó képességéhez is.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search