Központi konyha fejlesztése és a szociális szolgáltatások bővítése Szomolyán!

A hamarosan záruló projekt keretén belül Szomolya Község Önkormányzata tulajdonában lévő központi konyha épület bővítésével, valamint a házi segítségnyújtás színvonalának javítását szolgáló eszközbeszerzéssel a településen működő családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat infrastruktúrájának fejlesztése valósult meg. A beruházást teljes egészében a Széchenyi 2020 Terület és Településfejlesztési Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatása fedezi, a projekt összköltsége: 55 millió forint.

 A szociális étkeztetést a településen az Önkormányzat, mint fenntartó biztosítja üzemeltető vállalkozás közreműködésével. A konyha épülete az 1950-es években épült, technológiája elavult, felújításra szorult, valamint az épület akadálymentesítése sem volt megoldva. A szociális étkeztetés mellett az Önkormányzat a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat és a házi segítségnyújtás feladatait, mint szociális alapszolgáltatásokat a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat útján látja el a településen. A hamarosan záruló beruházás során a meglévő 164m2-es konyhaépület külső és belső felújítása, akadálymentesítése és energetikai korszerűsítése valósult meg a konyhatechnológia korszerűsítése mellett. A főépület felújításán túl az épülethez hozzáépített toldaléképület elbontására és 109,96m2-es bővítésére is sor került. A bővítményben kapott helyet az előírásoknak megfelelő vizes blokk, az akadálymentesen is használható éttermi bejárat, a konyha földesárú raktár, és a családsegítő és gyermekjóléti iroda helyiségei. Ezzel állandó szolgáltató hely került kialakításra a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat számára, megfelelő méretű és kialakítású helyiség biztosításával. Az épületrészben családbarát funkcióként játszósarok is kialakításra került. A házi segítségnyújtás számára beszerzésre kerülő kerékpárral a szolgáltatás minősége javul a szolgáltatást ellátó gondozó munkafeltételeinek javításával. A beruházás hosszú távú célja a feladatellátáshoz alkalmas és gazdaságosan üzemeltethető épület létrehozása, a feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése. Összességében elmondható, hogy fejlesztés eredményeként a település lakosságának mintegy 15%-a által igénybe vett szociális alapszolgáltatások minősége és hozzáférhetősége fog javulni. A szolgáltatások szakmai színvonala emelkedik, ami alapszolgáltatások esetében azért lényeges, mert segíti a családi terhek csökkentését az érintett családokban, mellyel hosszútávon a foglalkoztathatóság egyik gátja kerül lebontásra. A gondozók munkafeltételeinek javulása a szakmai munka színvonalára szintén pozitív hatással lesz.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search