Megkezdődik Doba község csapadékvíz elvezetési rendszerének korszerűsítése projekt

Doba település egyes részein teljes mértékben megoldhatatlan a csapadékvíz elvezetése. Sajnos, a község azon egységei sem élvezhetnek védelmet, ahol van csapadékvíz elvezető rendszer, hiszen azok is elhasználódtak, feltöltődtek és eltömődtek az évek során. A problémát tetézi a külterületen található Somló hegyről leömlő csapadék és hordalék is, mivel az elvezetésére szolgáló Határ-árok már nem képes elvezetni az éghajlatváltozás következtében fokozottan jelentkező csapadékvizeket. Doba Község a csapadékvíz elvezetésének korszerűsítését valósítja meg a TOP-2.1.3-16-VE1-2019-00028 azonosítószámú, 249.749.201 forint támogatás tartalmú, 100 százalékos intenzitású uniós forrást magában foglaló pályázat keretében.

A közelmúlt jelentős csapadékot hozó időszakaiban, a község belterületén felhalmozódott, nem levezetődő csapadékvizek tömege jelentős károkat okozott a lakosság ingó és ingatlan értékeiben, valamint az önkormányzati és állami vagyonban is. A beruházás célja a település környezetbiztonságának növelése, a bel- és csapadékvíz kártételével veszélyeztetett területek védelme, a védőképesség növelésén keresztül, illetve a veszélyeztetettség csökkentésével.

Megvalósítandó műszaki fejlesztések:

  • Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése: 2.165 fm csapadékvíz elvezető felújítása/kiépítése
  • Érintett átereszek és kapubeállók felújítása, hordalékfogók telepítése
  • Növénytelepítés

A projekt eredménye:

A fejlesztés következtében megvalósul a belterületekre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, így a község belterületének védelme is a vizek káros hatásaitól. A védőképesség növelése, valamint a veszélyeztetettségének csökkentése jelentősen elősegíti a település fejlődését. Számszerűsíthető eredmény, hogy a beruházás költségei nem haladják meg a várható hasznokat. A beruházás megvalósítása jelentős mértékben támogatja az itt élők életkörülményeinek javítását, mely a vidékfejlesztési szempontok figyelembevétele során is igen fontos szempont.

A fejlesztés jelentős gazdaság haszonnal is jár, hiszen olyan turisztikai terület védelmét is érinti, ahol működő gazdasági funkciójú épület található, lehetővé téve ezzel a gazdasági társaságok zavartalan működését és újak betelepülését.

A projekt várható zárásának dátuma: 2023.03.31.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search