Szociális étkeztetést kiszolgáló konyha kialakítása és családsegítő iroda belső felújítása, akadálymentesítése!

A most záruló beruházás keretén belül a művelődési ház került felújításra és bővítésre központi főzőkonyha és étkező kialakítása céljából, a családsegítő iroda belső felújítása, akadálymentesítése, valamint a házi segítségnyújtás számára kerékpárok beszerzése valósult meg. A beruházást teljes egészében a Széchenyi 2020 Terület és Településfejlesztési Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatása fedezi, a projekt összköltsége: 53 millió forint.

 A szociális étkeztetést a településen az Önkormányzat biztosítja. A fenntartó Önkormányzatnak a korábbi években nem volt pénzügyi lehetősége, fedezete arra, hogy az ellátás minőségét javító fejlesztésre és eszközbeszerzésre sor kerüljön. A gyermekétkeztetés és az idősek szociális étkeztetése a napközi otthonos óvoda konyháján került előállításra. A konyha elavult volt, jelentősebb fejlesztésre évek óta nem került sor, a 75 adagos kapacitású konyhán közel 300 főre főztek naponta. Jelen pályázat keretén belül Kossuth Lajos utca 74-76. számon található Művelődési Ház és Mozi 242 m2-es használaton kívüli épületének belső átalakítása és külső felújítása, valamint 58 m2-rel történő bővítése és energetikai korszerűsítése valósult meg. A bővítményben kapott helyet az előírásoknak megfelelő főzőkonyha, a meglévő épületrészben pedig a 80 férőhelyes étkező, melyet a szociális étkeztetésben részesülők, valamint az óvodások és iskolások fognak használni. Az épületben kialakításra került kétnemű vendég, valamint egy akadálymentes wc, az épület udvarán 11 db parkoló lett kialakítva, melyek közül 1 db teljesíti az akadálymentesítés feltételeit. Az épület funkcióját, üzemeltetését figyelembe véve a megújuló energia hasznosító megoldások közül az épület tetőzetén a működési költségek csökkentése érdekében napkollektor lett telepítve, melynek kapacitása napos időben nagyjából fedezni fogja az intézmény használati meleg víz felhasználását. Ugyancsak a pályázat keretén belül valósult meg a családsegítő iroda belső felújításával és az épület akadálymentesítésével állandó szolgáltató hely kialakítása a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat számára. Az épületrészben családbarát funkcióként játszósarok is kialakításra került, a házi segítségnyújtás számára beszerzett kerékpárral a szolgáltatás minősége javul, a szolgáltatást ellátó gondozó munkafeltételeinek javításával.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search