Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde bővítése

A Mezőcsáti Református Egyházközség, mint a Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde fenntartója 423,12 millió forintos, 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő európai uniós támogatás keretében új iskolaépületet építtet és felújítja a meglévő iskolaépületeket és sportudvart.

A pályázó, a Mezőcsáti Református Egyházközség, mint önálló jogi személy, mely egyben a fejlesztéssel érintett köznevelési intézmény, a Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde fenntartója is. Az iskola eredetileg 1576-os alapítású, vagyis az intézmény – megszakításokkal ugyan, de – 440 éves oktatási múlttal tekint vissza. A korabeli iskolaépületek az 1890-es tűzvész során elpusztultak, az újjáépítésükre 1892-ben került sor, melyet többször bővítettek ugyan, de az oktatás lényegében ma is a 125 éves épületekben zajlik, a Sz. István utca 1. (un. „nagyudvar”) és 2. (un. „kisudvar”) házszámú ingatlanokon. Az 1948-as államosítást követően 1992-ben kapta vissza az Egyházközség az iskolát, melyben felmenő rendszerben indította be a képzést, így 2000-re érte el a teljes 8 osztályos kihasználtságát. Az általános iskola felvehető maximális tanulói létszáma az alapító okirat szerint 270 fő. A pályázat fő célja az Intézmény infrastrukturális fejlesztése, korszerű és hatékony oktatási környezet kialakítása, a minőségi oktatás feltételeinek megteremtése, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, tanárok munkakörülményeinek javítása, a célcsoport esélyegyenlőségi helyzetének javítása. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 423,12 millió forint európai uniós támogatás segítségével.

A fejlesztés eredményeként megvalósul az általános iskolának a helyiségek átalakítása, a gazdaságosan át nem alakítható épületrészek beépíthetőségi korlát miatti elbontása, és a hiányzó helyiségek építésével járó épület bővítése. A Sz. István utca 2. („kisudvar”) esetében a több mint 125 éves, alapozás nélküli, rossz állapotban lévő vályog épületrészek elbontását követően valósul meg az eredeti épület helyén a bővítés, meglévő épülettel átjáró folyosóval összekapcsolva. Felújítás: 1101 m2. Felújításra kerül az intézmény udvara is. A beruházás révén az intézmény megfelel a minőségi oktatás követelményeinek. Valamennyi fejlesztéssel érintett épület akadálymentesítése megvalósul, és a költségek csökkentése érdekében napelemek lesznek az új épületen.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.07.31.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search