Új bölcsőde építése kezdődik Soroksáron

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata új bölcsődét hoz létre Budapesten a Fatimai utca 19. szám alatt. A bölcsőde építése az Európai Unió és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg. A bölcsőde megvalósítására szánt 840 millió forintos vissza nem térítendő támogatást az önkormányzat Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközének “A” komponensén belül a Bölcsődei nevelés fejlesztése címmel kiírt felhívásra benyújtott RRF-1.1.2-21-2022-00042 azonosító számú pályázat útján nyerte.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának lakossága több mint 24,4%-kal nőtt az eltelt két és fél évtizedben. Ez elsősorban a belvárosból kiköltöző, fiatal pároknak és családoknak köszönhető.

Az elmúlt három évben Soroksáron a 0-3 év közötti gyermekek száma mintegy 8,42 százalékkal nőtt, jelenleg 579 fő.
Az egész kerület egyetlen körzetnek minősül, ahol a gyermekek bölcsődei ellátását jelenleg egy 4 csoportszobával, legfeljebb 56 férőhellyel rendelkező intézmény végzi, évek óta teljes kihasználtsággal. A gyermekek számának mindössze 7,9%-ra elegendő kapacitás áll rendelkezésre, ami kevesebb mint az országos férőhely átlag fele, mindössze a 44%-át teszi ki.

A kerületen belüli egyenlőtlenségeket tovább növeli, hogy Soroksár újtelepi része távol esik a kerület Grassalkovich úti központi tengelyétől, amely mentén a Rézöntő úti bölcsőde és három családi bölcsőde is található. A kerület lakosságának 31,6%-a Soroksár Újtelep városrészén él, azonban ebben, a központi területtől különálló városrészen nem található egyetlen olyan intézmény sem, amely a 3 év alatti gyermekek ellátását szolgálná.

A kerület komoly bölcsődei férőhely hiánnyal küzd, mely az újtelepi városrészen még fokozottabban jelentkezik, így az intézményrendszer kapacitásának fejlesztése évek óta napirenden lévő feladat. Az Önkormányzat ezért egy két gondozási egységet tartalmazó (2+2 csoport), maximum 56 gyermek elhelyezésére szolgáló új bölcsőde megvalósítását tervezi, megduplázva ezzel a kerület bölcsődei férőhelyeit.

A projekt célja a demográfiai igények kielégítése a törvényi előírásoknak megfelelő bölcsődei ellátás biztosításával. További cél a területi egyenlőtlenségek csökkentése az újtelepi kerületrészben történő fejlesztéssel, valamint a kisgyermeket nevelő családok szociális-, gazdasági, és esélyegyenlőségi helyzetének javítása.

Az új intézményben biztosított lesz a teljes körű akadálymentesítés, a közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés, és az SNI-s gyerekek integrált nevelése. A beruházásnak köszönhetően az egyéni célú gépkocsiforgalom és a szálló por kibocsátás intenzitásának csökkentése várható. A beruházás célkitűzése az esélyegyenlőség erősítése, a kisgyerekes családok foglalkoztatásának aktív támogatása, a családok életminőségének javítása, valamint a kisgyermekes édesanyák visszatérésének támogatása a munkaerőpiacra. További cél a területi szempontok kiegyenlítésével a kerület népességmegtartó- és növelő erejének erősítése, a helyi közösségi kohézió elősegítése, valamint a zöld gazdasági átmenet elérése, az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás, a fenntarthatóság elősegítése.
A beruházásnak köszönhetően 17 új munkahely jön létre.

A beruházás várható befejezése 2024.12.31.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search