Belterületi vízrendezés II. ütem Szentistvánon!

A hamarosan záruló projekt keretében belterületi csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése, árkok, csatornák, átereszek rendezése valósult meg Szentistvánon. A beruházást teljes egészében a Terület és Településfejlesztési Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 100 millió forint.

 Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a kockázat-megelőzés és –kezelés előmozdítását.

A most záruló projekt keretében belterületi csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése, árkok, csatornák, átereszek rendezése valósult meg. A projekt átfogó célja: Szentistván helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a település élhetőbbé tételének és a környezetbiztonság javításának a hatására vonzóbb üzleti és lakókörnyezet kialakítása.

Specifikus célok:

  • biztonságos és egységes csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése a település belterületét érintő csapadékvizek és belvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése érdekében,
  • a település belterületének védelme a csapadékvíz által okozott vízkárok okozta környezeti káresemények kockázatának csökkentése és megelőzése, a település környezetbiztonságának növelése,
  • vízrendszer állapotának javítása, helyi vízhasznosítás lehetőségeinek bővítése, éghajlatváltozással, szélsőségesebb időjárással szembeni települési ellenálló képesség javítása, az ökológiai állapot fenntartása, további komplex fejlesztések lehetővé tétele,
  • rendezett településkép kialakítása, a település infrastrukturális állapotának javítása.

A műszaki beavatkozások 5 fő csoportba sorolhatóak:

1. Hunyadi utca – Mátyás király utca – Bollók tó csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója

2. Kossuth utca – Szőkelaposi mocsár csapadékvíz elvezető árkok rekonstrukciója

3. Hunyadi utca 7-33. csapadékvíz elvezetése esetében padkafolyóka és KGPVC csatorna kialakítása öv. víznyelő rácsokkal.

4. Ady Endre utca 22-36. csapadékvíz elvezetése esetében padkafolyóka és KGPVC csatorna kialakítása öv. víznyelő rácsokkal. Befogadónál földárok kialakítása, profilozása, mederkotrás, áteresz építése.

5. Vörösmarty utca 90-106. csapadékvíz elvezetése esetében padkafolyóka, tokos talpas beton cső csatorna kialakítása öv. víznyelő rácsokkal beton aknákkal.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search