Bölcsőde építése Rádon

A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból, a Pénzügyminisztérium, mint Támogató által meghirdetett pályázat keretében. Rád Község Önkormányzata egy új bölcsőde építését valósítja meg a PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/52 sorszámú, 117,89 millió forint értékű, 95 százalékos intenzitású, valamint 5,89 millió forint összegben (további 5%) saját forrásból fedezett pályázat keretében. A projekt megkezdésének időpontja 2019. július 1. zárásának dátuma 2020. december 31.

Rádon semmilyen bölcsődei, vagy egyéb, 3 éven aluli gyermekek ellátását biztosító egyéb szolgáltatás sem található, azonban a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 94. § (3a) bekezdése szerint Rád Község Önkormányzata köteles a 3 év alatti gyermekek elhelyezést és nevelését biztosítani, mivel egyrészt a 3 éven aluli gyerekek száma 85 fő, másrészt a ténylegesen felmerült igények alapján összesen 25 gyermek esetében igényelték az ellátást.

Mivel a járásban nincs ilyen szolgáltatást nyújtó, szabad kapacitással rendelkező intézmény, így a testület a lakossági igények felmérését követően a jogszabályi előírásoknak megfelelően egy 14 férőhelyes bölcsőde indítása mellett döntött.

A projekt keretében létrehozni kívánt bölcsőde beton sávalapokon nyugvó, földszintes, nyeregtetős, 174,48 m2 alapterületű tégla épület lesz, 1 db, több mint 52 m2 alapterületű csoportszobával. Az épület kerámia cserépfedést, műanyag nyílászárókat, árnyékolás gyanánt rejtett műanyag redőny a délnyugati és délkeleti oldalon, és 15 cm EPS külső szigetelést fog kapni a falakon, 20 cm a födémen. PVC és kerámia padlóburkolat kapnak a helyiségek, térkő burkolatot a külső részek.

Fejlesztés céljai és eredményei:

  • A kötelezően előírt törvényi előírásoknak való megfelelés bölcsődei intézmény létrehozásával;
  • A demográfiai igények kielégítésére egy 52 m2-es, összesen 14 férőhelyes csoportszoba kialakítása;
  • A kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése, és a nők munkaerő-piaci részvételének elősegítése;
  • A modern nevelési környezet megteremtését, a HH/HHH és SNI gyerekek fejlesztését biztosító intézmény kialakítása;
  • A teljes körű akadálymentesítés megvalósítása, és a célcsoport életkörülményinek javítása;
  • Az intézmény létrehozásával munkahelyteremtés, 2 fő kisgyermeknevelő, és 1 fő dajka felvételével;
  • A célcsoport esélyegyenlőségi helyzetének javítása;
  • Területi különbségek csökkentése, és a hozzáférhetőség biztosítása;
  • A települések népességmegtartó képességének javítása;
  • A korszerű energetikai megoldások alkalmazásával és a megújuló energia használatával az energiafelhasználás és a működési költségek fajlagos csökkentése, az intézmény gazdaságos működésének elősegítése, a CO2 kibocsátás csökkentése, az éghajlatváltozás mérséklése.

Az építőipari kivitelezési tevékenységet a BERBAU 2002 Építőipari és Szolgáltató Kft. végzi. Az új egészség építése a Rád központjában található Rákóczi út 2/A szám alatt valósul meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search