Befejeződött az új konyha és étkező építése Emődön!

A most záruló beruházás keretén Emőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanon új, a települést kiszolgáló 500 adagos központi főzőkonyha és hozzá tartozó 80 férőhelyes étkező építése valósult meg eszközbeszerzéssel együtt. A beruházást teljes egészében a Széchenyi 2020 Terület és Településfejlesztési Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatása fedezi, a projekt összköltsége: 262,26 millió forint.

 Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a jó minőségű közszolgáltatásokhoz (szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, rehabilitációs és egészségügyi, továbbá a társadalmi felzárkózást támogató kulturális szolgáltatáshoz) való hozzáférés javítását, különös tekintettel a közszolgáltatások emberi kapacitására és a kapacitáshiányos hátrányos helyzetű térségekre.

A hamarosan záruló beruházás keretében Emőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanon (Kossuth utca 54.) új, a települést kiszolgáló 500 adagos központi főzőkonyha és hozzá tartozó 80 férőhelyes étkező építése valósult meg eszközbeszerzéssel együtt, mely fejlesztés biztosítja a szociális étkeztetést, 0-6 éves óvodás, bölcsődei gyermekek és iskolás gyermekek számára egyaránt. A projekt keretében megépült új konyha fogja ellátni állandó jelleggel, teljes egészében az étkeztetés mind három csoportját, és ebben az étkezőben lehetőség lesz a gyerekek és szociális ellátottak helyben étkeztetésére. A kialakított épület teljes körűen akadálymentes, minden társadalmi csoport igényeinek figyelembevételével, étkezője időszakosan közösségi, kulturális funkcióra is használható. A projekt keretében Emőd Város Önkormányzata a tulajdonában lévő, Kossuth Lajos .u. 97.sz alatti Emőd Szociális Központ üzemeltetése alatt működő Család-és Gyermekjóléti szolgálat fejlesztése is megtörtént. Itt 2 fő családsegítő biztosítja a szolgáltatást, amihez 2 db kerékpár lett beszerezve a hatékonyabb működés érdekében. A most záruló projekt célja a településen működő szociális és gyermekjóléti szolgáltatások színvonalának javítása, új, gazdaságosan üzemeltethető épület létrehozása, a hosszú távú gazdaságos fenntarthatóság figyelembe vételével, a szolgáltatások színvonalának javítása, az ellátottak számára a kor követelményeinek megfelelő környezet biztosítása, „munkavállaló barát munkahely” létrehozása.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search