Az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola sport és oktatási célú fejlesztése!

A most záruló beruházás célja a modern oktatási környezet és a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése volt. A beruházást teljes egészében az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 637,70 millió forint.

 A most záruló projekt célja a modern oktatási környezet és a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése volt, mely a tornaterem építésével, kötelező helyiségek kialakításával, eszközök beszerzésével valósult meg, a minőségi és befogadó oktatás feltételeinek megteremtése érdekében.

Az 1971-ben épült tornaterem korszerűtlen, statikus szakértő szerint rossz állapotban volt. A leány öltözőben kialakított mosdó és WC helyiségek száma nem volt elegendő és az öltöző mérete is kicsi volt az osztályokban levő nagyobb létszámú leány tanulók számára. A fiú öltözőben nem volt mosakodási lehetőség, a fűtés sem volt megoldva. A tornaeszközöket nagyobb méretű szertár hiányában csak a tornateremben lehetett tárolni. Az épület belső, udvari homlokzatának vakolata táskásodott, a vakolat hullása a hátsó bejáratot gyakorta használó tanulók számára kezdett balesetveszélyessé válni. Az oktatási épület energetikai rendszere az évek során elavult, fenntartása nagy terhet jelentet az iskola számára. A tantermek bútorzata és a taneszközök számban és minőségben is elmaradtak a mai kor követelményeitől, az intézmény nem rendelkezett a kötelező eszközjegyzékben szereplő természettudományos szaktanteremmel. A korszerű oktatási módszerek alkalmazása, a kooperatív munka arányának lényeges növekedése rugalmas megoldásokat és teret igényeltek az iskola épületében, így az épületének alkalmassá kellett válnia a sajátos nevelési igényű tanulók befogadására is. Az itt felsorolt problémák hívták életre a most megvalósult pályázatot, melynek keretében a régi, statikailag elégtelen tornaterem részleges visszabontásával új, 2 szintes, 3 teljes értékű helyiséges tornatermi szárny épült, amelyben helyet foglal egy 15x30m méretű féltornaterem, egy gyógytestnevelési/erőnléti terem és egy tornaszoba, amelyben tánc és sajátos nevelési igényű különfoglalkozások tarthatók. Kialakításra kerültek a szükséges számú és méretű kiszolgáló helyiségek. A beépíthetőségi fizikai korlátok alapján ez a kialakítás volt a legmegfelelőbb a célok elérésére, illetve a városi főépítészi kabinet is ezen tervet hagyta jóvá. A projekt másik fő eleme az eszközbeszerzés, oktatási, sport és konyhai eszközpark korszerűsítése, bútorok beszerzése volt. A pályázat során megvalósult még a meglévő oktatási épületek energiahatékonysági fejlesztése megújuló energiaforrással kombinálva (napelemes rendszer telepítése).

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search