Konyha eszközfejlesztése Sályon!

A hamarosan záruló projekt keretén belül Sály Község Önkormányzata tulajdonában lévő most kialakított konyha épület eszközfejlesztése, valamint a településen működő családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat infrastruktúrájának fejlesztése valósult meg. A beruházást teljes egészében a Széchenyi 2020 Terület és Településfejlesztési Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatása fedezi, a projekt összköltsége: 27,21 millió forint.

 Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, különös tekintettel a közszolgáltatások emberi kapacitására és a kapacitáshiányos hátrányos helyzetű térségekre. A társadalmi összetartozás erősítése érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyik kiemelt célja a helyi szinten elérhető, megfizethető, fenntartható és magas színvonalú önkormányzati közszolgáltatások biztosítása, kiemelten az egészségügyi és a szociális alapszolgáltatás területén, megteremtve a szolgáltatásnyújtás megfelelő infrastrukturális feltételeit.

A projekt keretében Sály Község Önkormányzata a tulajdonában lévő Kossuth Lajos utca 74-76. (882 hrsz) szám alatt található főzőkonyha eszközfejlesztése és a Kossuth Lajos utca 48. szám alatt a Család-és Gyermekjóléti szolgálat épületének fejlesztése valósult meg. Jelen projekt kiemelten a konyhatechnológiai eszközök fejlesztésére koncentrált, tekintettel arra, hogy ezek az eszközök nem álltak rendelkezésre Sály Község Önkormányzatánál. A most záruló beruházás célja a feladatellátáshoz alkalmas és gazdaságosan üzemeltethető eszközök beszerzése és a Család és Gyermekjóléti szolgálat ellátásának a fejlesztése. Megvalósult még a Család-és Gyermekjóléti szolgálat infrastrukturális fejlesztése során az Önkormányzat tulajdonában lévő épületben működő családsegítő központ irodájában teakonyha kialakítása egy egytálcás+ csepegtetős mosogató és kézmosó kiépítésével.

A helyi szintű humán közszolgáltatások megújítása hozzájárul a lakosság foglalkoztathatóságának javításához, az életkörülményekben rejlő területi különbségek mérsékléséhez, illetve a társadalmi összetartozás erősítéséhez. Az intézkedés eredményeképpen kiegyenlítődnek vagy javulnak a területi különbségek. Cél a település fejlesztésével és felújításával a jövedelemtermelő tevékenységet érintő intézkedések alapfeltételeinek megteremtése, a község népességmegtartó képességének fokozása, melyek

eléréséhez a tervezett fejlesztés hozzájárul.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search