Tarcali óvoda bővítése, fejlesztése, a hozzá tartozó konyha felújítása, korszerűsítése!

Európai Uniós támogatással 213 millió Forintból valósul meg a beruházás!

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Észak-Magyarországi Operatív Program keretén belül „Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése” tárgyú felhívást tett közzé. Tarcal Község Önkormányzata „Óvoda felújítása és bővítése Tarcalon” címmel projekt javaslatot nyújtott be, mely javaslat sikeres elbírálásban részesült.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával valósul meg. A projekt tervezett összköltsége 213 577 735.- Ft. A beruházás költségeinek majd 9 %-át Tarcal Község Önkormányzata önerőből finanszírozza, a fennmaradó 194 408 657.- Forintot az Észak-Magyarországi Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatás fedezi.

A Kikelet Napköziotthonos Óvoda épülete sem a vonatkozó, sem a többször szigorított hőtechnikai előírásoknak nem felelt meg, a több évtizedes használat az épület felújítását, korszerűsítését, a mindennapi szakmai munka során jelentkező igények az épület bővítését tették szükségessé.
A fejlesztés célja az integrált nevelést is biztosító minőségi, nevelési munka infrastruktúrális és eszközállománybeli feltételeinek megteremtése, ennek érdekében az óvodapedagógusok javaslatai alapján speciális készség-képességfejlesztő eszközök kerülnek beszerzésre, valamint korszerű intézményi feltételek alakulnak ki az óvodai feladat-ellátási helyen, illetve az étkezést biztosító telephelyen is. A projekt rövid távon hozzájárul a kompetencialapú oktatás pedagógiai kultúrájának és módszertanának kiszélesítéséhez, hosszú távon – a közoktatásban az egyenlő esélyek biztosításával – a régión belüli társadalmi kohézió erősítéséhez, illetve az intézmény hosszú távú versenyképességének javításához.
Az 525 négyzetméter alapterületű, 4 csoportszobával rendelkező épület kibővül egy tornaszobával, fejlesztő és orvosi szobával, mosdóval, irodákkal, szertárral és egyéb kiszolgáló helyiségekkel melyek összterülete 328 négyzetméter.
Az épület felújításán túl beszerzésre kerülnek – az óvodapedagógusok javaslatai alapján – készség és képességfejlesztő játékok: függőhinta, geometriai testek (gyümölcsfűzés, pötyi, alaplap, krikettező állatok, varázsdoboz, tapintós kocka), formakereső játék, négylépcsős emelkedő, szivacslabda, puha gumikarika, bordásfal.
A projekt keretén belül kerül sor az intézményhez tartozó, külön telephelyen üzemelő konyha épület és konyha technológia korszerűsítésére is. A Fő út 97 szám alatt üzemelő önkormányzati konyha épületén kívül annak gépészeti és elektromos vezetékei, berendezései, szerelvényei, nyílászáró szerkezetei, padlóburkolatai elavultak, cseréjük, felújításuk indokolt. Az udvar felé néző toldalék épületrész teherhordó szerkezetei szintén elavultak, az új alaprajzi elrendezésbe gazdaságosan nem illeszthető be, ezért elbontásra kerül, akárcsak az oldalkertben utólagosan épített bővítmény és tornácon megépített kazánház. A felújítással, illetve az új épületbővítménnyel egy a mai kor igényeit és előírásait mindenben kielégítő, technológiai szempontból is korszerű önkormányzati konyha kerül kialakításra.

              

Powered by WordPress | Designed by: Email Search