Új acélszerkezetes raktár épül a Tiszaújváros Transz Kft. miskolci telephelyén!

A megkezdett fejlesztés célja, hogy 5000 m2 feletti raktározási kapacitással a Tiszaújváros Transz Kft. regionális logisztikai központtá váljon, amely képes a komplex logisztikai szolgáltatások nyújtására a környező multinacionális cégek legszigorúbb igényeinek megfelelően.

A beruházás költségeinek 62,5 %-át a Tiszaújváros Transz Kft. önerőből finanszírozza, a fennmaradó 249 321 188 Forintot az Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjából nyert Európai Uniós támogatás fedezi, a projekt tervezett összköltsége 665 282 282 Ft.

A beruházó a telephelyével szomszédos ipari parkban működő multinacionális vállalat, valamint a beszállítóitól származó komplex logisztikai igényre alapozza a nemrég megkezdett fejlesztését. A projekt keretében megépülő 3977 m2 csarnok és a már meglévő raktárkapacitással együtt a cég képes lesz a jelzett szolgáltatási igényeknek eleget tenni. A beruházással megvalósul a Tiszaújváros Transz Kft. vállalati célja: a közvetlen környezetében működő és fejlődő multinacionális cégek igényeihez igazított raktárkapacitás és így az árbevétel növelése által elérni a tervezett eredményesség növelését, a dolgozói létszám bővítését.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search