Településfejlesztési program veszi kezdetét Sajókeresztúron!

A projekt célja Sajókeresztúr közlekedési és közösségi funkcióinak fejlesztése melynek során komplex fejlesztési program veszi kezdetét. A beruházás keretén belül a fő utca szélesítése, rekonstrukciója 1 km-es szakaszon, csapadékvíz elvezetés megoldása, zöldterület rendezés, buszmegálló rekonstrukciója és művelődési ház kialakítása valósul meg. A projekt költségeinek 5%-át Sajókeresztúr Község önerőből finanszírozza, a fennmaradó 99 978 340 Forintot az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Programjából nyert Európai Uniós támogatás fedezi. A projekt összköltsége: 105 240 358 Ft.

A Sajókeresztúron átvezető Rákóczi út a 26-os főúttal párhuzamos vonalvezetésű, északi irányban Sajóecseggel, déli irányban Szirmabesenyővel köti össze a települést, melyen a személyen kívül jelentős busz és teherforgalom is zajlik. Az úttest átlagos szélessége mindössze négy méter, így biztonságos kétirányú közlekedésre nem alkalmas, ezért vált szükségessé a helyi adottságok és a rendelkezésre álló terület figyelembe vételével mindkét oldalra 1-1 méter szélesítés. Az felújításra kerülő útszakaszon található buszmegálló is átépítésre kerül, az öböl burkolat a mai korszerű követelményeknek megfelelően bazalt beton burkolatot fog kapni. A kialakítandó úttest hosszú távú fenntarthatósága érdekében válik szükségesé a csapadékvíz megfelelő elvezetése zárt csapadékcsatorna és vízelnyelők rendszerének kiépítésével.

A településen a közösségi funkció ellátására Közösségi Könyvtár működik, azonban nagyobb rendezvény lebonyolítására alkalmas zárt tér nem áll rendelkezésre. A lakosság részéről már többször megfogalmazott igény alapján a régi használaton kívüli iskolaépület átépítésével 200 fős rendezvénytér, valamint egy klubszoba lesz kialakítva. Ugyanezen épületben kap helyet a jelenleg más épületben működő könyvtár is ezzel létrehozva egy komplex közösségi szolgáltató intézményt.

A most elkezdődött beruházás következtében javul a közlekedésbiztonság a Rákóczi úton, az út menti ingatlanok megközelítése is akadálymentessé válik, javul a településkép és ezzel együtt a lakosság elégedettsége, a beköltözési, vállalkozási kedv növekedésével Sajókeresztúr adóbevételei is gyarapodnak.

Az építési munkálatok március végén elkezdődtek, a projekt befejezésének tervezett végső időpontja 2013. október 30.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search