Informatikai fejlesztés az olaszliszkai Hegyalja Általános Iskolában!

A most záruló beruházás keretén belül az olaszliszkai Hegyalja Általános Iskola és tagintézménye részére tanulói laptopok és szoftverek kerültek beszerzésre. A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a Magyar Köztársaság Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatásával valósult meg, összköltsége 5 000 000 Ft. A beruházás 100 %-os támogatási intenzitású.

A projekt keretében tanulói laptopok (25 db) és szoftverek beszerezése valósulhatott meg a két intézmény tanulói és tanárai számára. A két intézményben nagyon sok a hátrányos és a halmozottan hátrányos tanulók száma, ezért egyre indokoltabbá vált, hogy a nekik megfelelő tudáshoz hozzájuthassanak. Ezt a fő célt szeretnék kielégíteni a most beszerzett IKT eszközök használatával a tanórákon, és a tanórákon kívül. Jellemző az intézményre az integrált oktatás és a nemzeti etnikai kisebbségi oktatás. A beszerzéssel sikerül növelni az esélyegyenlősséget és elősegíteni a roma népesség beilleszkedését és felzárkózását. A számítógépek beszerzése egyrészt új beszerzést, másrészt a régi elavult gépek cseréjét jelenti.

A projekt eredményeként azok a nagyszámú roma és hátrányos helyzetű tanulók, akik szociális körülményeik folytán kizárólag az iskolában kerülnek az informatikai eszközök világába, megismerhetik és elsajátíthatják a számítógép, az internet használatát, így jobb eséllyel tudnak beilleszkedni és megfelelni a felsőbb szintű képzéseken megkövetelt elvárásoknak.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search