Komplex közösségi és közlekedési fejlesztés Tardonán!

Tardona Község Önkormányzata komplex közlekedésfejlesztési projekt megvalósítását kezdte meg, melynek részei útépítés, utak burkolatának megerősítése, fejlesztése, járdaépítés, járdák korszerűsítése, csapadékvíz elvezetés megoldása. Ugyancsak a projekt keretén belül kerül sor a Közösségi Ház épületének felújítására, továbbfejlesztésére. A projekt költségeinek 5%-át Tardona Község önerőből finanszírozza, a fennmaradó 95 461 147 Forintot az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Programjából nyert Európai Uniós támogatás fedezi. A projekt összköltsége: 100 487 255 Ft.

Tardona élhetőségének, turisztikai potenciál kihasználhatóságának az Európai Falu kép megteremtésének elengedhetetlen alapfeltétele a jó minőségű alapinfrastruktúra. A most felújítandó útszakaszok műszaki állapota leromlott, néhol balesetveszélyes, magas a személygépjárművekben keletkező károsodás kockázata, a burkolatok repedezettek, a csapadékvíz elvezetés elégtelen. A most elkezdődött fejlesztés megújítja az Önkormányzat kezelésében lévő utcákat és járdákat, növeli a szilárd burkolattal ellátott út és járdahálózat arányát, a tervezett pályaszerkezet elbírja az időszakos teherforgalmat is. Beruházás során a Dózsa György, Kossuth, Arany János, Akácos, Jókai utca, az Ady Endre és az Iskola utcák új szakaszán öszesen több mint 1760 méter hosszan járda, 175 helyrajzi számon nyilvántartott névtelen köz, Jókai, Hunyadi utca, valamint az Ady Endre utca új szakaszán az úttest kerül építésre 127, felújításra 946 méter hosszan. Az Ady Endre utca új szakaszán nem megoldott a csapadékvíz elvezetése, így ebben az utcában csapadék csatorna hálózat is kiépítésre kerül 121 méter hosszan.

 A település központjában álló Közösségi Ház épület felújításával, továbbfejlesztésével az Önkormányzat egy olyan korszerűbb integrált közösségi teret, központot kíván kialakítani, amely a településen élő lakosságnak helyet biztosít mind az állandó jellegű szolgáltatások céljára, mind a településre érkező vendégek részére az alkalmi színpadi, vagy zártkörű rendezvények megrendezésére, lebonyolítására.

 A most megkezdett beruházások megnyugtatóan megoldják a közösség jelentős részének közlekedési nehézségeit, ezzel növelve a lakosság elégedettségét, erősítve a településhez kötődést, a helyi identitást, a Közösségi Ház felújításával nemcsak gazdaságos, esztétikus új épületet, hanem közösségi teret is kapnak Tardona lakosai. Az építési munkálatok május végén elkezdődtek, a projekt befejezésének tervezett végső időpontja 2013. szeptember 30.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search