Belterületi vízrendezés és az Általános Iskola épületének felújítása Sajópüspöki Községben!

A most záruló fejlesztés célja a 2010. év május-júniusi esőzések és árvizek által érintett csapadékvíz elvezetési problémák megoldása, az önkormányzati tulajdonban keletkezett infrastrukturális károk fejlesztéssel egybekötött helyreállítása A beruházás költségeinek 5%-át Sajópüspöki Község Önkormányzata önerőből finanszírozta, a fennmaradó 31 997 767 forintot az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatás fedezte. A projekt összköltsége 33 681 860 Ft.

Sajópüspöki Községben 2010 június 08-án bekövetkezett heves vihar, illetve rendkívüli esőzésekkor a Sajó folyó áradása miatt az Általános Iskola mellett és mögött nagy mennyiségű csapadékvíz megállt, az épület mellett és alatt a talajt átáztatta. Az iskola hátsó szárnya a keleti oldalon megsüllyedt és a hátsó szárny végfali és hosszanti oldalfali homlokzatán repedések keletkeztek. A Kossuth utcát a járdával együtt elborította az áradás, megemelve és alámosva a meglévő burkolatokat. Az elmozduló részeket magával sodorta az ár, így jelentős kátyúkat kialakítva a felületen, melynek következtében balesetveszélyes lett a közlekedés, az útpálya szerkezetek több helyen funkcionálisan szinte használhatatlanná váltak.

 A most záruló beruházás keretén belül megvalósult az Iskola megsüllyedt épületrészének statikai megerősítése aláalapozással, megsüllyedt tantermi padló és válaszfalak megerősítése, újra építése, új padozat kialakítása burkolással, belső festéssel, az Iskola épület tetőszerkezetének megerősítése, új előtető építése, a teljes iskola épületén cserép fedés készítése új ereszcsatorna hálózattal. Ugyancsak megtörtént a külső csapadékvíz elvezetés kiépítése a lefolyóktól, új szivárgó rendszer építése járdával, folyókákkal, valamint kijavításra került a külső homlokzat, új nemes vakolat és lábazat vakolat felhasználásával. Az árvíz során megrongálódott Kossuth utcán 216 folyóméter hosszúságú úttest és járda rekonstrukciót hajtottak végre, kiépítésre került nyitott vízelvezető árok majd 370 folyóméter hosszan, a balesetmentes közlekedés biztosítása érdekében padkarendezés is megvalósult, valamint kihelyezésre került az autósok számára az iskolát előjelző tábla is. Az iskolához kerékpártámaszok kerültek elhelyezésre. Az itt élők részére a fejlesztés révén sikerült kedvezőbb környezetet teremteni, az utca és járda felújítása segíti a biztonságos, balesetmentes közlekedést, javítja a településképet és ezzel együtt az itt élők elégedettségét is.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search