Szennyvízcsatorna beruházás Sajókaza községben

A hamarosan megkezdődő projekt célja Sajókaza Község teljes szennyvízcsatorna hálózat, valamint az ahhoz tartozó szennyvíztisztító telep megépítése. A beruházás költségeinek több mint 16 %-át Sajókaza Község Önkormányzata önerőből finanszírozza, a fennmaradó 707 906 099 Forintot az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatása fedezi. A projekt összköltsége: 847 697 280 Ft.

Sajókazán a vízellátási rendszer kiépítését nem követte a keletkező szennyvizek összegyűjtése, és elvezetése, a település szomszédságában mindenhol kiépült a csatornázás, így Sajókaza ezen településekhez képest hátrányosabb helyzetbe került. Sajókaza község Önkormányzata 2001-től folyamatosan pályázott a csatornázási beruházás forrásaira, mivel szennyvízelvezető rendszer megvalósítása kizárólag a külső támogatás megítélésétől és mértékétől függött. Az évtizedes kitartó munka eredményeképpen 2011-ben a benyújtott projekt javaslatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásra alkalmasnak minősítette, így megkezdődhetett a beruházás előkészítése. Ahhoz, hogy ez a műszakilag bonyolult több száz millió Forintos létesítmény megépülhessen, összetett előkészítő munkálatokra van szükség, melyek a támogatásról szóló értesítést követően azonnal megkezdődtek. Jelenleg az engedélyek beszerzése, illetve a kivitelező kiválasztásához szükséges közbeszerzési dokumentum egyeztetése, ellenőrzése van folyamatban. Az építési munkálat a kivitelező cég – közbeszerzési eljáráson történő – kiválasztása után veheti kezdetét.

.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search