Szeptemberben kezdődik a szennyvízcsatorna beruházás Rád községben

Rád Községben jelenleg nem megoldott a településen keletkező szennyvíz kezelése. Az ingatlanokon keletkező kommunális szennyvíz kezelése a kistelepülésekre jellemző közműpótlókkal történik. A lakóingatlanokon a szennyvíz nem szabályosan megépített, nyitott ülepítő medencékben szikkad el, ami nagyban károsítja a környezetet, mivel a szennyvíz a talajba szikkad el, ezzel bekerül a talajvízbe, és így veszélyforrást jelent a felszín alatti vízbázisra. A szennyvíz talajvízbe kerülése esetén nemcsak környezetkárosító hatással bír, de közegészségügyi szempontból is veszélyforrást jelent a talajvízben okozott szervesanyag terhelés miatt.

Összesen 11 400,5 fm, többnyire 5 (‰)-es lejtésű gravitációs csatorna épülne meg a településen, 578 db házi bekötéssel, melyek összes hossza 4 487,5 fm. A tervezett nyomóvezeték hossza 1 186 fm, 5 db átemelő akna lett megtervezve. A tisztítómű telkére egy 160 KPE gravitációs nyomócsövön (ff.-1.3 m relatív) érkezik a tisztítandó szennyvíz, ezért nincs szükség telepi átemelőre, amely a gépirácsra emeli a szennyvizet.

A szennyvíz várható mennyisége összesen 150 m3/d (1835 fő, 80 l/fő/d, 146,8 m3/d). A tisztított szennyvíz befogadója a Gombás-patak rádi ága. A tervezett projekt összes elszámolható költsége 505 847 140 Ft melyhez a projektgazda 400 000 000 Ft támogatást kíván igénybe venni 79,08 % támogatás intenzitás mellett. A szükséges önerő mértéke 105 847 140 Ft, amit a pályázó szervezet biztosít a projekt adatlaphoz csatolt képviselőtestületi határozat alapján. A támogatási összeg lehívása a projektgazda tervei szerint utófinanszírozással fog megtörténni.

Az önkormányzat célja, hogy felgyorsuljon a felszíni és felszín alatti vizek védelme, a talaj szennyezőanyag terhelésének csökkenése, a vízminőség romlásának megállítása, a minőség javulása. A fejlesztés megvalósításával csökken a talaj és talajvíz szennyezőanyag terheltsége, míg az infrastrukturális beruházás megvalósításának lakosságmegtartó ereje is van. A szennyvízközmű beruházások megépítésével felhagyásra kerülnek a nem szakszerűen tervezett és kivitelezett egyedi közműpótlók, ezáltal csökken a talaj és talajvíz szennyezőanyag terheltsége.

Ennek érdekében Rád Község a szennyvízkezelés megvalósítását 2012-2013. években kívánják megvalósítani, melynek befejezésével a korszerű szennyvízkezeléssel ellátott ingatlanok aránya ~68%-os, míg az 5 éves fenntartási időszak végére 84%-os lesz. A bekötési arány a projekt megvalósításra 75%-os, még a a fenntartási időszak végére 92%-os lesz.

A célok konkrét meghatározása:
- A csatornázottság ~84 %-os kiépítése
- A kiépülő csatornahálózatra történő lakossági rákötési arány 92%-os legyen.
- Felhagyásra kerüljenek a szakszerűtlen közműpótlók
- Javuljon a lakosság életkörülménye
- Erősödjön a település lakosságmegtartó ereje
- Csökkenjen a környezet terheltsége

Powered by WordPress | Designed by: Email Search