Normál nézet

Projekt koncepció bemutatása

  • Kedvezményezett: Dávod Község Önkormányzata
  • Projekt címe: Dávod Község szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás
  • Azonosító: KEOP 1.2.0/2F/09-2010-0013
  • Támogatás összege: 1.144.415.057 Ft.
  • Támogatás mértéke: 92,779188 %
Jelenleg Dávod községben szennyvíz elvezető hálózat és szennyvíztisztító telep nem üzemel, nem épült ki. A háztartási és egyéb intézményi szennyvizeket tárolókban gyűjtik és szippantó kocsival szállítják el. Építési engedélyben rögzítettek szerint a szennyvíz tárolókat zárt kivitelben kell megvalósítani. Ez a feltétel azonban a régi tárolók esetében nem mindig teljesül. A szippantott szennyvizek befogadója a bajai szennyvíztisztító telep, mint legközelebbi ártalmatlanító hely. A község közigazgatási területén korábban működő folyékony hulladéklerakó „Környezetvédelmi Felülvizsgálata” 2005. évben elkészült, amely intézkedik a leürítő rekultivációs munkáinak elvégzéséről, a kiépítendő monitoring rendszerről, határidők rögzítésével. Jelenleg erre a leürítőre szennyvíz elhelyezés már nem történik. A szennyvizek szippantását és elszállítását egy helyi vállalkozó végzi eseti megrendelések alapján. A településen csak kommunális szennyvíz kerül elszállításra illetve keletkezik. Nincs olyan ipari létesítmény, amely előkezelendő vagy veszélyes anyagot tartalmazó ipari szennyvizet termelne.

A tervezett szennyvízelvezető rendszer elválasztott jellegű, gravitációs csatornák, átemelők és elvezető nyomócső elemekből épül fel. A község három település részből tevődik össze: Központi településrész, 51 sz. főúttól K-re eső terület, Püspökpuszta. A település részeket K-en az 51-es sz. főút, Ny-on a Ferenc-tápcsatorna határolja el. Az egymástól elkülönült településrészek és a domborzati viszonyok miatt 6 db közterületi átemelő tervezett. Az átemelőkben összegyűjtött szennyvizeket nyomóvezetékkel juttatják a gravitációs csatorna tisztítóaknájába a 2,3,4,5 öblözetekben, ahonnan az 1-0-0 jelű főgyűjtőcsatornán a szennyvíz lefolyik az Ő. jelű végátemelőbe. A végátemelőből az NY-i. jelű nyomóvezeték juttatja a szennyvizet az 1675 hrsz.-ú ingatlanra tervezett szennyvíztisztító telepre. Püspökpusztán összegyűjtött szennyvizeket a NY-VŐ. jelű nyomóvezeték juttatja közvetlenül a szennyvíztisztító telepre. A gravitációs csatornák D 200 KG-PVC épülnek tokos gumigyűrűs kötéssel.

A házi bekötések D 160-as mérető KG-PVC műanyag csövekből és idomokból készülnek. A gravitációs csatornáknál alkalmazott min. lejtés 3 ‰, max. lejtés 50 ‰. A tervezett nyomóvezeték D110, D 90, D 63 KPE P-10 anyagú. Az állandó lakókkal lakott terület csatornázását terveztük, a csatorna vízgyűjtőjén lévő intézmények, létesítmények ellátásával. A belterületen és így az állandó lakott területen helyezkednek el a vállalkozások, idegenforgalmi létesítmények, amelyek kommunális szennyvizei ugyancsak elvezetésre kerülnek.

Tisztító telep helye: Dávod, 1675 hrsz. ingatlan
Tisztított szennyvíz befogadója: Ferenc- tápcsatorna
Tisztítás kapacitása: 234m3/d
Lakosegyenérték: 2563LE

A szennyvíztelepen a fixfilmes, moduláris szennyvíztisztítási technológia. A tisztítómű alapterülete 43,5 m*39,0 m=1697 m2, e területen a szennyvíztisztító telep modulárisan bővíthető. A szerkezeti egységeket föld alá, egy előre betonozott síklapra helyezik. A modul házak műanyagból, a gépi berendezések rozsdamentes acélból készülnek. A rendezett terepszinten (86,50 m B. f.), gyepesített felületen a reaktorok műanyag fedele látszik.

Műtárgyai:

Épületben helyezik el a gépi rácsot, az iszapvíztelenítőt, a szükség esetén üzemelő foszformentesítő vegyszeradagolót. Az épület a település arculatának megfelelően családi ház jellegű, magas tetős, hódfarkú cseréppel fedett lesz. A szennyvízkezelő berendezés után a tisztított szennyvíz utókezelő DRAIN rendszeren vezethető át. Feladata, hogy a befogadó pangó üzeme esetén a tisztított szennyvíz további utókezelésével jobb kibocsátási paraméterek legyenek elérhetők. A keletkező iszap víztelenítésre kerül, majd a víztelenített iszap konténerben lesz elszállítva Vaskútra, a régió komposztáló telepére végső elhelyezésre.az oldal tetejére