Normál nézet

Projekt koncepció bemutatása

  • Kedvezményezett: Kunhegyes Városi Önkormányzat
  • Projekt címe: Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés
  • Azonosító: KEOP-7.1.0/11-2011-0047
  • A projekt elszámolható költsége: 48 900 000 Ft
  • Támogatás összege: 41 565 000 Ft
  • Támogatás mértéke: 85 %
A település összes lakos száma 8422 fő, csökkenő tendenciát mutat. Az ellátott lakos szám 8010 fő, melynek 85,1 %-a jelenleg is ivóvízhálózatra kötött, és távlatra pedig teljes ivóvíz ellátottsággal számolunk. Távlatban 100,0 %-os ellátottsággal számolunk, így az ivóvíz-fejlesztéssel érintett összes lakos szám 8422 fő. Mivel a szomszéd települések nagy távolságban vannak. Kunhegyes önállóan pályázik a vízminőség javítás megoldására. A vízmű jelenlegi kiépítettségében engedélyezett víz kitermelés: 1600 m3/d. A kiszolgáltatott vizet mélyfúrású kutakból nyerik. A kitermelt víz a vízmű telepen kiépített tisztítóberendezéssel tisztítják, az ugyanitt épített 2x250 m3 térfogatú alsótárolókon és hálózati szivattyúkon át juttatják a városi vízelosztó hálózatba és az ellennyomó rendszerű 500 m3 térfogatú magas tárolóba. Jellemzően körvezetékes kialakítású vízhálózat. Összesen ~55 307 fm gerincvezeték, anyaga: AC, műanyag. Bekötő vezetékek: 260645 fm, jellemzően acél csővel.

A hálózat külső határainál levő ágvezetékekben az alacsony vízigények miatt túl hosszú a tartózkodási idő, ami bakteriális szennyezést okozhat. Jelentős arányú az elöregedett, azbesztcement csővezeték, és helyenként acél csővezeték is van. Gyakoriak a csőtörések, az acélcsöveknél gond a vasbeoldódás, ami a bakteriális fertőzési veszélyt növeli. Kötelező távlati cél a lakosság 100 %-ának megfelelő vezetékes ivóvízzel való ellátásának biztosítása. Az üzemelő kutak leromlott állapota miatt egy db új kút fúrása szükséges a távlati vízmennyiség biztosítása érdekében. A magas mangán, ammónia és Na tartalom csökkentése érdekében a jelenlegi vízműtelepen vízminőség javító fejlesztés (új technológia) tervezett. A kitermelendő nyers vízigény kb. 1480,0 m3/d, a vízbázis terhelés 20 órás kitermeléssel 1225 l/p.


A nyersvíz várható minőségi adatai miatt a várhatóan szükséges vízkezelés: vas+mangán eltávolítás, ammóniamentesítés és gáztalanítás. Javasolt technológia, kút kitermelés, törésponti klórozás, homokszűrés, pihentetés az egyik meglévő 250 m3-es medencében, vas + mangán mentesítés korszerűsítése töltetcserével (FERMAGO), tisztavíz tároló 250 m3 (meglévő), hálózatba termelés utóklórozással. A szükséges technológia a meglévő tartályok felhasználásával alakítható ki. A technológia segédberendezései természetesen cserélendők, illetve kiegészítendők. A vízműtelepen meglevő létesítmények felújítása, új létesítmények és technológia, gépészeti berendezések kialakítása, komplett új kútfej gépészet, valamint tartalék áramforrás a tervezett. A vízkezelő-szolgáltató rendszer kezelői felügyelet nélküli automatikus működésű rendszerként alakítandó ki. A max. 20% költségarány korlátnak megfelelő hálózatrekonstrukció keretében végvezetékek összekapcsolása, acél csővezetékek cseréje névleges PVC csőméretre.


az oldal tetejére