Normál nézet

Projekt koncepció bemutatása

  • Kedvezményezett: Sajókaza Község Önkormányzata
  • Azonosító: KEOP-1.2.0/B/10-2010-0054
  • Támogatás összege: 707.906.099 Ft.
  • Támogatás időszaka: 2011. november - 2013. május
A kidolgozásra javasolt változat műszaki bemutatása

A kidolgozásra javasolt projektváltozat kivitelezési költségeit a szennyvízelvezetés és szennyvízkezelés tekintetében, az elvi vízjogi engedélyes tervben szereplő változat szerint, a KEOP fajlagos költségmutató alapján határoztuk meg. A megvalósítandó változat szerinti csatornahálózat kiválasztása a legkedvezőbb a beruházási költségeket és a társadalmi igényeket is figyelembe véve. A változatban 2 db központi átemelőt terveztünk, a csatornaépítés esetén 1,8-2,2 m-es leásási mélységgel, melytől a beruházás és üzemeltetési költségek kedvezőek. Kivitelezhetőség szempontjából javasolt a változat megvalósítása.
A javasolt változat keretében megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat hossza: 13.403 fm. A település belterületén a csatornázottság 100 %-os lesz, a külterületi részek csatornázása lakóingatlanok hiányában és a nem támogatottság révén a projektben elmarad. A projektterületen nincsenek szennyvízcsatornával ellátott ingatlanok. A szennyvízbekötések száma a vízbekötések számából került meghatározásra, a középtávú prognózis alapján.

A tervezett szennyvízbekötések száma a referencia időszakra 833 db (lakossági: 791 db, intézményi: 16 db, ipari és egyéb gazdálkodói: 26 db). A projekt megvalósítás során a településen vállalt rákötési arány az üzembe helyezés évére vonatkoztatva legalább 75%-os, a fenntartási időszak végére legalább 92 %-os lesz. A tervezett bekötendő ingatlanszámra vetített 100 %-os rákötési arányt a referencia időszak végére érjük el.
A településen vízbekötéssel ellátott ingatlanok számára a szennyvíz-csatornahálózat 100 %-ban kiépítésre kerül. A projektterület területén lévő szennyvízcsatornával ellátott lakóegységek aránya a település összes ingatlanához képest a referencia időszak végén 78 % (833 ingatlan/1062 ingatlan).
A rákötési arányból adódóan a tervezett létesítmények kihasználtsága műszaki és gazdasági szempontból is megfelelő üzemeltetést tesznek lehetővé.

A fejlesztés létesítmény adatai

Lehetőség szerint a csatorna zöldterületbe kerül, útburkolatbontásra a beépített, vagy út alatti átvezetések helyein van szükség.

A várható eredmények, hatások

A települési önkormányzat célja a környezetvédelmi, vízgazdálkodási és egyéb érdekeket nem sértő, a területre vonatkozó előírásoknak megfelelő szennyvíz csatornázási és szennyvíztisztítási beruházás megvalósítása, mely által a környezetvédelmi és vízbázis védelmi feladatoknak maximálisan eleget tesz. A projekt megvalósításából fakadó előny, hogy a közműolló nyitottsága csökken, megvalósítása megteremti a feltételeit munkahely teremtő beruházások megvalósításának. Megnöveli a településen a lakossági kedvet, település fejlesztő és lakosság növelő hatása van. Közvetetten megteremti a feltételeket a rendezési tervben előirányzott agrár, logisztikai bázis megvalósításához.
A szennyvíz csatornahálózattal felszámolásra kerülnek a közműpótló műtárgyak, ezáltal a talajvíz szennyezettsége csökken.


az oldal tetejére