Normál nézetÜdvözöljük Tiszaörs Ivóvízminöség-javító beruházás honlapján

infoblokk_kohezio

uszt_logo

Támogató döntés

A dokumentum letöltése. 
/8. frissítés/


Engedély

A dokumentum letöltése. 
/7. frissítés/


Műszaki leírás

A dokumentum letöltése. 
/6. frissítés/


Átnézeti helyszínrajz

A dokumentum letöltése. 
/5. frissítés/


Költség-haszon elemzés

A dokumentum letöltése. 
/4. frissítés/


Megvalósíthatósági tanulmány

A dokumentum letöltése. 
/3. frissítés/


Kommunikációs terv

A dokumentum letöltése. 
/2. frissítés/


A megvalósításra javasolt kiválasztott változat részletes ismertetése

A részletes műszaki ismertetés letötlhető honlapunkról. Letöltés 
/1. frissítés/


Elindult a beruházás weboldala

A honlap segítségével naprakész információkhoz juthatnak a látogatók.


Projekt koncepció bemutatása

  • Kedvezményezett: Tiszaörs Község Önkormányzata
  • Projekt címe: Ivóvízminöség-javító beruházás Tiszaörs településen
  • Azonosító: KEOP-7.1.0/11
  • A projekt elszámolható költsége: 9 600 000 Ft
  • Támogatás összege: 8 160 000 Ft
  • Támogatás mértéke: 85 %
A "Tiszaörs és Tiszaigar ivóvízminőség-javító projekt" tárgyú projekt megvalósítása céljából pályázat benyújtása a "KEOP 1.3.0/09-11 pályázati konstrukcióra.
A tervezett ivóvízminőség-javító beruházás előkészítési tevékenységeinek támogatására a Tiszaörs Községi Önkormányzat által benyújtott pályázat kedvező elbírálásban részesült.
Az előkészítő tevékenység részeként a Tiszaörs Községi Önkormányzat vállalta,

A pályázat összeállításával a Tiszaörs Község i Önkormányzat - megbízási szerződés alapján - külső szervezetet bízott meg.

A pályázat részeként elkészítésre került a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) és költség-haszon elemzés (CBA), melyet jelen előterjesztésem mellékleteként csatolásra került.

Az MT és CBA hivatott alátámasztani azt, hogy a tervezett beruházás mind műszaki, mind gazdaságossági szempontból átgondolt, megalapozott.

Az MT - ben és CBA-ban foglaltak összefoglalása:

Főbb adatok

A projekt címe:

Tiszaörs és Tiszaigar ivóvízminőség javító projekt

Projektgazda neve:

Tiszaörs és Tiszaigar Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás

Projektgazda székhelye:

Tiszaörs

ÁFA visszaigényelhető-e (igen, nem)

igen

Érintett települések száma (db)

2

Érintett lakosság (ezer fő)

2,047

A pályázat benyújtásának tervezett időpontja (év, hó)

2013. június

A projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja (év, hó)

2014. december

Összes beruházási költség (Ft)

295 400 650

Elszámolható beruházási költség

295 400 650

Nem elszámolható beruházási költség

0

Megoldandó probléma

A projektben előirányzott ivóvízminőség-javító beavatkozás szükségességét elsősorban az emberi fogyasztására szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv alapozza meg, amely 1998 novemberében került kiadásra, és 1998. december 25-én lépett hatályba. A Magyar Köztársaság és az Európai Közösség közötti, 1991-ben aláírt Európai Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvénnyel összhangban került sor az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló új 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet megalkotására. Ez a rendelet alapvetően változtatta meg a vízellátással kapcsolatos szabályozást. Az addigi vízminőségi szabványokat hatályon kívül helyezte, és az új követelményekhez igazodó szabályozást hozott létre.

A Kormányrendelet meghatározza a szolgáltatás végpontját, a rendszeresen illetve időszakosan végzendő vizsgálatok számát, a vizsgálandó paraméterek körét, azok az ivóvíz minőségére vonatkozó és elfogadható határértékeit, továbbá az illetékes hatóságokat. A Kormányrendelet hatálya kiterjed az emberi fogyasztásra szolgáló víz (ivóvíz) minőségi követelményeire és a vízminőség-ellenőrzés rendjére. Az ivóvíz minőségére vonatkozó határértékeket a rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. A szigorítás a rendelet szerint ammónium tartalom vonatkozásában érinti a települést, illetve annak vízellátását, valamint a víztisztító műveit, azonban a ténylegesen megtalálható kifogásolt paraméterek között (mintavételi eredmények alapján) megtalálható a vas és a mangán is.

Megoldási javaslatok és a változatelemzés eredményei

A vízminőség-javítás céljának megvalósításához alapvetően három vizsgálati szempontot vettünk figyelembe:

  1. Új vízbázis feltárása
  2. Vízátvétel távolabbi vízbázisból
  3. Vízkezelő technológiát alkalmazó eljárás,

vagy, esetlegesen, fentiek kombinált megoldásai.

Kiválasztott változat bemutatása

A változatelemzés eredményeképpen vízkezelést alkalmazó technológiai változat került kiválasztásra, a törésponti klórozás.
A kutakból búvárszivattyúval kiemelt víz a vákuumos gáztalanítóra kerül. A gáztalanító megkerülési lehetősége biztosított mindkét kút esetén, bár a magas metántartalom miatt a gáztalanítás feltétlenül indokolt. A 4. kút esetében gáztalanításra nincs szükség.
A nyersvíz ammóniatartalmának, vas- és mangántartalmának oxidálása törésponti klórmennyiség adagolásával történik, szükség esetén ugyanezen a ponton egyéb vegyszer (pl. permanganát oldat) adagolása is lehetséges. A vegyszerek adagolása külön történik az 1-3. kutak közösített, gáztalanítóra menő vezetékébe és külön a 4. kút gáztalanítót megkerülő vezetékébe.
A vegyszerek behatási idejét a gáztalanított víztároló biztosítja. Innen a szűrőfeladó szivattyúk adják a vizet a 2 db multimédia szűrőre, erre a célra a meglévő ZE 2500 szűrőket használjuk fel, megfelelően átalakítva. A multimédia szűrők feladata a lebegő anyagok, vegyszeresen létrehozott pelyhek, vas és mangáncsapadék kiszűrése, annak érdekében, hogy az ezt követő aktívszén szűrőt tehermentesítse, szűrési kapacitásának csökkenését megakadályozza.
A törésponti klórozás során megtörténik az ammónia oxidálása, melynek eredményeként az ammóniából részben nitrogéngáz, részben monoklóramin, diklóramin és triklóramin képződik, míg az egyéb oxidálható szervesanyagokból pl. kloroform, klórhalogének, klórozott szénhidrogének (THM), stb keletkeznek. Ezen klórozott vegyületek megkötése az aktív szén feladata. Az aktívszénen szűrt víz az alsótárolóba kerül, innen a hálózati szivattyúk emelik a víztoronyba, ill. a hálózatba. Szintén az alsótárolókból történik az öblítővíz biztosítása az összes szűrő mosatásához.
A fizetőképességi vizsgálat szerint a tervezett ivóvíz és szennyvíz díjak együttesen egyik évben sem haladják meg a KHE útmutató által előírt korlátokat, azaz az átlagos családok jövedelmének 3,5 %-át, illetve az alsó jövedelemkategóriába tartozó családok esetében a 8 %-ot.
A referencia időszak alatt az éves átlagos amortizáció beépítettség 55,4 %, a vizsgált időtáv utolsó éveiben pedig 94,04 % ezáltal a díjpolitika a Pályázati felhívás előírásainak eleget tesz.
A projekt pénzügyi fenntarthatósága mind a fejlesztési különbözetre, mind a teljes rendszerre nézve biztosított, a díjbevételek fedezik az üzemeltetési költségek és pótlások teljes egészét, a kumulált cash flow egyik évben sem negatív.
A projekt elszámolható költsége: 295 400 650 Ft, a támogatás összege a finanszírozási hiány alapján 88,960300 %, azaz 262 789 304 Ft, az önerő 32 611 346 Ft, amit a Társulás EU Önerő Alap támogatásból kíván fedezni.

az oldal tetejére