Normál nézetÜdvözöljük Tiszaszőlős Község ivóvíz-minőség javítása beruházás honlapján!

infoblokk_kohezio

uszt_logo

A projekt helyzetének beszámolója

Az aktuális helyzetjelentést tettek közzé a beruházásban részt vevő szervezetek. Tovább 


A megvalósításra javasolt kiválasztott változat részletes ismertetése

A részletes műszaki ismertetés letötlhető honlapunkról. Letöltés 


Elindult a beruházás weboldala

A honlap segítségével naprakész információkhoz juthatnak a látogatók.


Letölthető dokumentumok:


Projekt koncepció bemutatása

 • Kedvezményezett: Tiszaszőlős Község Önkormányzata
 • Projekt címe: Tiszaszőlős község ivóvíz-minőségének javítása a derogáció keretében
 • Azonosító: KEOP-7.1.0/11-2011-0044
 • A projekt elszámolható költsége: 12 600 000 Ft
 • Támogatás összege: 10 710 000 Ft
 • Támogatás mértéke: 85 %
A "Tiszaszőlős község ivóvíz-minőség javítása a derogáció keretében" tárgyú projekt megvalósítása céljából pályázat benyújtása a "KEOP 1.3.0/09-11 pályázati konstrukcióra.

A tervezett ivóvízminőség-javító beruházás előkészítési tevékenységeinek támogatására a Tiszaszőlős Községi Önkormányzat által benyújtott pályázat kedvező elbírálásban részesült.

Az előkészítő tevékenység részeként az Önkormányzat vállalta,

A pályázat összeállításával az Önkormányzat - megbízási szerződés alapján - külső szervezetet bízott meg.

A pályázat részeként elkészítésre került a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) és költség-haszon elemzés (CBA).

Az MT és CBA hivatott alátámasztani azt, hogy a tervezett beruházás mind műszaki, mind gazdaságossági szempontból átgondolt, megalapozott.


Tiszaszőlős Községi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a KEOP 7.1.0/11 Derogációs víziközmű projektek előkészítése konstrukcióra, a Támogatói okirat 2012. február 6-án került aláírásra. A projekt utófinanszírozású, előlegként 2.677.500 Ft-ra jogosult az önkormányzat, amit 2012.03.27-én jóváhagyott a KSZ, és 2012.04.04-én kiutalásra is került.

A projekt költségvetése az alábbi forrásokból tevődik össze:

A projekt nettó összköltsége 12.600.000 Ft.
A vissza nem térítendő támogatás mértéke 85%, összege 10.710.000 Ft.
Az önrész mértéke 15%, összege 1.890.000 Ft, melynek 100%-át BM önerő alapból saját forrás kiegészítésére vissza nem térítendő támogatásként biztosít a Belügyminisztérium.

A Támogatói Okirat 1. számú melléklete szerint az alábbi tevékenységek költségei számolhatóak el a projekten belül:

Projektmenedzsment: Inno-Invest Kft.

Beszerzési eljárás keretében az önkormányzat a projektmenedzsmenti feladatok ellátására az Inno-Invest Kft-t választotta ki.
A projektmenedzsment folyamatosan végzi a megbízási szerződés II.1.2. pontban meghatározott alábbi feladatait:

 1. általános, pénzügyi, műszaki projektmenedzsment feladatok ellátása
  A projekt sikeres és gyors lebonyolítása érdekében szervezetünk rendszeres tartja majd a kapcsolatot a Közreműködő Szervezettel, egyes tevékenységek elvégzése folyamatában egy-egy egységes álláspont kialakítására egyeztetéseket végzünk legtöbbször telefonon, e-mailen, de szükség esetén személyesen is.
  Figyelemmel kísérjük és koordináljuk a projekt pénzügyi megvalósítását, szem előtt tartva azt, hogy a projekt utófinanszírozású és a vállalt önerőn, valamint a kiutalt előlegen kívül egyéb felhasználható pénzeszközzel a kedvezményezett nem rendelkezik. Kifizetési ütemtervet készítettünk, melynek megvalósulását a kedvezményezettel egyeztetjük. Feladatunk ellenőrizni, koordinálni a projekt munkafolyamatait és előrehaladását, rendszeresen tartani a kapcsolatot a közbeszerzési feladatot ellátó szervezettel és minden, a projektben érintett vállalkozással, valamint tájékoztatásukat kérni arra vonatkozóan, hogy a vállalt feladatai teljesítését a szerződésben meghatározottak szerint tudja-e tartani, esetleges akadály felmerülése esetén segítséget nyújtunk a problémák megoldásában. Figyelemmel kísérjük a projektet érintő jogszabályok változását és szükség esetén erről a kedvezményezettnek tájékoztatást nyújtunk. A projekt megvalósítását gátoló kockázatok felmerüléséről a kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatjuk, és megoldási alternatívákkal segítjük az akadályok elhárítását. A minőségirányítási feladataink alatt a projekt megvalósításra irányuló stratégiai tervezést, az erőforrásokkal való gazdálkodást, a projekt folyamatainak működtetését és az elvégzett feladatok értékelését értjük, melynek a fentiekben felsoroltak szerint teszünk eleget.
  A projekt folyamatainak része a Közreműködő Szervezet, a kedvezményezett, valamint egyéb közreműködő hatóság, szervezet részérére nyújtandó beszámoló, kérelem, jelentés készítése. A kifizetési kérelmeket szervezetünk állítja össze és küldi meg a kedvezményezett részére aláírásra és postázásra. Feladataink teljesítésének egyik alapja a Támogatói Okiratban meghatározott kezdő és záró időpont közötti időtartam, a projekt elszámolható költségei, a projekt ütemezése keretei között történő megvalósítás koordinálása, melyet a fentiekben leírtak szerint végezzük.
  A nyilvánosság biztosítása kiemelkedő elem a projekt megvalósítása során, hiszen a beruházás jelentős fejlesztést jelent a település számára, elkészülte után nagymértékben javítja az életminőséget. A kommunikáció alapját képező információkat és dokumentumokat a kedvezményezettel egyeztetve biztosítjuk a PR feladatokat ellátó cég részére és ellenőrizzük a szerződésében vállalt kötelezettségei teljesítését is.
  A projekttel kapcsolatban keletkező dokumentumokat a kedvezményezettnek kell az iratkezelési szabályzata alapján nyilvántartani és vezetni. A dokumentumok másolatait a projektmenedzsment szervezet tartja nyilván és vezeti annak érdekében, hogy minden információ rendelkezésére álljon feladatai ellátásához, a Támogatói Okiratban vállat határidőkhöz tartozó bejelentési kötelezettségek nyilvántartásához, EE és FF vállalások teljesülésének lejelentéséhez. A projekt megvalósításának ideje alatt szükséges döntések előkészítést szervezetünk végzi, melyet előterjesztésként, határozat tervezetként küldünk meg az önkormányzat számára, valamint igény szerint a képviselő-testület ülésein is képviseltetjük magunkat.
  A projekthez kapcsolódó dokumentumok eredeti példányát az önkormányzat tartja nyilván és irattárazza, másolatban pedig megküldi a projektmenedzsment szervezetnek. A másolatokat a projektmenedzsment saját rendszerében tartja nyilván.
  A folyamatos rendelkezésre állást szerveztünk garantálja, valamint a munka elvégzéséhez szükséges feltételeket és a működési eszközöket biztosítja a kedvezményezett számára.

Közbeszerzés: K-Projekt Management Kft.

Beszerzési eljárás keretében az önkormányzat a közbeszerzési feladatok ellátására a K-Projekt Management Kft-vel 2012. március 22-én kötött megbízási szerződést. A Közbeszerzési Szabályzat elkészült, az Önkormányzat részéről elfogadásra került.

MT-CBA készítése: Greenexion Tanácsadó Kft.

Beszerzési eljárás keretében az önkormányzat a megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés (MT-CBA) készítésére a Greenexion Tanácsadó Kft-t választotta ki, a megbízási szerződés 2012. március 20-án aláírásra került. Az MT-CBA elkészült, az 1. mérföldkő 2012.07.04-én, a kész Megvalósíthatósági Tanulmány 2012.12.07-én benyújtásra került, melyet a Közreműködő Szervezet 2013. február 22-én Minőségbiztosítás keretében elfogadott. Az észrevételek megválaszolása, a tervek átdolgozása után a megvalósítási pályázat benyújtására 2013.06.17-én került sor.

Tervezés: Katona Mérnöki Szolgáltató Kft.

Beszerzési eljárás keretében az önkormányzat a tervezői feladatok ellátására a Katona Mérnöki Szolgáltató Kft-t választotta ki. a megbízási szerződés 2012. április 25-én aláírásra került. A KEOP-7.1.0/11 konstrukció keretein belül elkészítendő, a KEOP-1.3.0/09-11 pályázati konstrukció szerinti Megvalósíthatósági Tanulmány összeállításához szükséges adatszolgáltatások és tervi mellékletek biztosítása (tanulmányterv-rekonstrukciós terv) megtörtént. A vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentáció elkészítése az Üzemeltetővel közösen javasolt változatra elkészült, az engedélyező hatóság felé 2012.10.15-én benyújtásra került.
A tervező feladatai a következők :

 1. vízjogi létesítési engedély beszerzése (estleges hiánypótlás beadása)
 2. közreműködés a KEOP-1.3.0 pályázati konstrukcióban lefolytatandó közbeszerzési eljárások (mérnök, kivitelező) ajánlati dokumentációinak elkészítésében (TENDER tervdokumentáció: kiviteli szintű tervdokumentáció, árazatlan költségvetéssel és közbeszerzéshez szükséges műszaki leírással).
 3. Tender dokumentáció minőségbiztosítása során az észrevételek átvezetése a Tender tervdokumentációban.

Tájékoztatás és nyilvánosság: Hajdú-PR-KO Kft.

Beszerzési eljárás keretében az önkormányzat a tájékoztatás és nyilvánosság (PR) feladatai ellátására a Hajdú-PR-KO Kft-t választotta ki, a megbízási szerződés 2012. március 20-án aláírásra került. A kommunikációs (cselekvési) terv készítése megtörtént, az önkormányzat elfogadta. Az Önkormányzatnál hirdetmény (D tábla) elhelyezése megtörtént.

A PR cég feladati a következők :


az oldal tetejére